Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Další kola made in Prokeš cca 1868

Pokud někdo vystavuje starý věžní hodinový stroj, soustředí se většinou na vlastní rám, ve kterém může být podle okolností samostatný jicí stroj, někdy spolu s bicím strojem celých hodin případně bicím strojem čtvrťovým. To je nejzajímavější část. Věžní hodiny ovšem tvoří další soustavy převodů, které otáčení minutové hřídele jicího stroje převedou až na ciferníky. Teprve zde se k minutové hřídeli přidává hřídel hodinová a dají se tak pohánět obě rafie. 

Otáčení minutové hřídele se na různé strany rozvádí soustavou tyčí a převodů rozvodovky. Přímo v místě ciferníku jsou ručková soukolí. Ve Věžním muzejíčku je vystavena jedna rozvodovka a jedno ručkové soukolí z dílny Prokeš, i když patrně nepochází ze zámku Býchory jako ostatní části.  rozbodobk Prokeš

Rozvodovka

Nejčastěji se minutová hřídel od stroje vede vzhůru do roviny ciferníků a pomocí jedné rozvodovky se rozvádí na čtyři strany věže. To je určitý technický problém, protože potřebujeme zajistit správný směr otáčení a zachovat převod 1:1.  Hypotetická rozvodovka tak má centrální (kuželové) kolo a čtyři kola oběžná.  Pokud je použita pětice stejných kol, nevejdou se v kolmém záběru a musí být vzájemně odkloněna. To vidíme například na rozvodu věžního stroje v Janovicích. Pokud chceme dosáhnout kolmého převodu, můžeme volit jinou velikost centrálního kola a změněný převod kompenzovat v převodu u hodinového stroje.

Prokeš šel jinou cestou a použil jednoduchou převodovku s pouze dvěma koly, ovšem za cenu nezajištění správného směru otáčení některých tyčí. Směr musel být dodatečně upravován. Protože často rozvody procházejí složitou stavbou, řadí se rozvodové převody do sérií. 

Na obrázku je ilustrační fotografie části rozvodů restaurovaného stroje Prokeš 1873. V popředí dvě rozvodovky, které pomocí tyčí s dilatačními spojkami převádějí pohyb minutové hřídele k ručkovým převodovkám ciferníků v téže rovině. 


ručkový převod 4/48

Ručkové soukolí

Úkolem ručkového soukolí je zajistit otáčení hodinové ručičky v závislosti na minutové hřídeli, tedy zajistit převodový poměr  1:12.  Nebyl by to Prokeš, aby v převodech nepoužil neobvyklý počtů zubů. Na minutové hřídeli je nasazeno kolo s 24 zuby. Do něj zabírá mezilehlé kolo rovněž s 24 zuby. Tedy převod 1:1. To je ovšem nezanedbatelná výhoda, protože tyč z rozvodovky může být připojena buď na minutovou hřídel, nebo přímo na mezilehlé kolo. Snadno se tak vyřeší problém opačného otáčení některých hřídelí bez potřeby dodatečných kol.

Pastorek mezilehlého kola s pouze 4 cévkami pak zabírá do 48 zubů hodinového kola. Převodový poměr 1:12 je realizován jedním soukolím. Pastorek je vyroben přímo z hmoty osy tak, že cévky vzniknou z hran původního čtyřhranu. Řešení je to zajímavé, ale tento pastorek je asi nejporuchovější místo v soustrojí.  


rozvody Svinky

Kompletní rozvod zvoničky

Pro ukázku kompletních rozvodů jsme sestavili dvoukolovou rozvodovku Prokeš s ručkovými převody pocházejícími ze zvoničky v obci Svinky. Vlastní plechové ciferníky jsme vynechali. Nevíme zatím, kdo a kdy tyto rozvody vyrobil. Na demontovaných cifernících bylo datum opravy z roku 1902. Provedením jde o menší variantu výše uvedené převodovky. Rozdíl je v tom, že čtyřcévkový pastorek není vyráběn z hmoty hřídele, ale je nasazen. Tím bylo možné poškozený pastorek snadno vyměnit. 

Zvonička ve Svinkách přiléhá ke kovárně a mé proto jen 3 ciferníky. Minutová hřídel od hodinového stroje by byla přivedena vpravo dole. Hřídele vycházející na obrázku vlevo a nahoru se otáčí po směru hodinových ručiček (z pohledu od ciferníku). Jsou proto připojeny pouze dilatačními spojkami na minutovou hřídel. Levá převodovka z důvodů úspory místa v exponátu je připojena hybridní spojkou částečně plnící i funkci kardanu. Převodové strojky jsou osazeny původními, značně zkorodovanými rafiemi. 

Pravý strojek se musí vypořádat s opačně točící minutovou hřídelí. Tato rozvodová hřídel je proto připojena na střídné kolo. Vzhledem ke krátké vzdálenosti je vypuštěna dilatační spojka.


rozvodovka s dvouchodým šroubem

Rozvodovka se šnekovým převodem

Věžní rozvod může být řešen společně se šnekovým převodem 1:12. Způsob je vhodný pro rozvod hodinové hřídele místo obvyklého rozvodu minutové hřídele. Šnekový převod představuje nejjednodušší realizaci velkého převodu. Pro převod minut na hodiny potřebujme převod 1:12. Lépe lze situaci zvládnout dvouchodým šroubem a koly s 24 zuby. Šroub může současně otáčet několika ciferníky.

Na obrázku vidíme v nálezovém stavu takovouto rozvodovku pro čtyři ciferníky opatřené pouze hodinovou ručičkou. Minutová svislá hřídel od hodinového stroje je zakončena krátkým dvouchodým šroubem, který zabíral do čtyř ozubených kol na hřídelích hodinových ručiček. Na snímku jsou vidět pouze čtyři podpěry těchto hřídelí. Přestože nevidíme 4 ozubená kola můžeme obdivovat jednoduchost celého řešení. Samozřejmě pokud se spokojíme jen s hodinovými ručičkami.


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu