Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Barokní stroj značený Wenzel Mellner 

V závěru roku 2015 byl Hodináriu pronajat od firmy POTRUBÍ Praha, spol. s r.o. špindlový čtvrťový věžní hodinový stroj v nálezovém stavu. O historii stroje zatím mnoho nevíme. Stroj je těžko identifikovatelný. Podle rámu, který má rohové sloupky čtvercové bez volut, mohl spatřit světlo světa už někdy o třicetileté válce (1618-1648). Ale taky ho mohl postavit nějaký vesnický kovář později. Takto stavěné hodiny se vymykají dobovým zvyklostem, mohly být udělány pode nějakého starého vzoru. Ani přestavba není asi práce běžného hodináře věžních hodin. 

Fotografie nálezového stavu

Highslide JS

Highslide JS 

Highslide JS 

Highslide JS 

Highslide JSHighslide JS  

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS 


Na první pohled je vidět, že stroj byl přestavován. Patrně měl původně v rámu jen jicí stroj a stroj bití celých hodin. Rám bicího stroje byl později přestavěn na čtvrťový stroj a připojen byl nový rám, do kterého se přestěhoval bicí stroj celých hodin. Bohužel nevíme, kdy k tomu došlo. To, že bicí stroj celých hodin byl původně vedle jicího stroje dokládá i bizarní tvar spouštěcí páky. Páka je trochu vidět na čtvrtém obrázku vlevo nahoře. Když byl bicí stroj vedle jicího stroje, musela spouštěcí páka dosahovat až téměř k ose minutového lanového kola, kde je spouštěcí kolík. Nyní jí nadzvedávají čtyři spouštěcí kolíky na kole na minutové hřídeli. Rohatka na kole umožňuje nastavit rafie.  Po přestavbě je bicí stroj spouštěn kolíkem na závěrkovém kole čtvrťového stroje. Tento kolík je až na obvodu kola, tedy značně blíže ke hřídeli spouštěcí páky.  Místo toho, aby páka byla zkrácena, byla jen zohybána do zcela nezvyklého tvaru. U stroje se zachovalo poměrně dlouhé kyvadlo s neobvykle dlouhou kovanou závěsnou planžetou. 

Zajímavé je i "čtvrťové závěrkové kolo" na lanovém bubnu bicího stroje celých hodin. Asi svědčí o tom, že kolo při dostavbě vzali z nějakého jiného čtvrťového bicího stroje a použili ho na stavbu bicího stroje hodinového. Nápis Wenzel Mellner je až na přidaném stroji. Nebude to signace původního autora, ale spíše toho, kdo hodiny přestavoval či opravoval. 

Restaurování

Stroj byl kompletně rozebrán. Klínky rámu byly z velké části udělány z dvojitě ohnutého plechu. Díky značné korozi je nebylo možné znovu použít. Mnoho klínků tedy muselo být nahrazeno. Želené díly byly odrezeny v kyselině citronové. Byly upevněny nýtované spoje u horní konzole krokového kola a u plechů větrníků. Doplněn byl kus západky u čtvrťového bití. Opraveny byly velké vůle u provazových bubnů. Vůle v ostatních ložiscích upravovány nebyly. Nově byl vyroben ztracený natahovací pastorek a kamenná závaží včetně doplnění lan. Stroj dostal nový stojan. 

Při montáži se ukázalo, že krok nelze seřídit pouhým výškovým posunem krokového kola. (Stroj nemá obvyklé spodní nastavování výšky hřídele šroubem.) Konstrukce krokového kolo počítala s tím, že se kolo sundavá z hřídele (upevněno maticí) a hloubka závěru se řeší podložkami pod kolem. Vzhlede k velmi obtížnému rovnoměrnému usazování kola na podložky, bylo kolo na hřídeli srovnáno na jednu zvolenou podložku a další seřizování se provádělo posunem vřetene podložkami v konstrukci rámu. 

Stroj je nyní chopen krátkodobého chodu i práce bicích strojů. Není však připojen ani na rafie ani na cimbály.

Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS

Jeden z dřevěných bubnů byl zaslán do Třeboňského pracoviště Botanického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. Byl zde proveden pokus o určení stáří dřeva pomocí dendochronometrie. Bohužel počet rozpoznatelných letokruhů nebyl dostatečný pro jednoznačný výsledek. Stáří použitého dřeva se tak nepodařilo určit.  

Video z jednoho z prvních spuštění.


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu