Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Neobvyklý bicí elektrický stroj BRILLIE

Do expozice časoměrných strojů na zámku Děčín dorazil poněkud komplikovanou cestou další exponát: elektricky ovládaný bicí stroj využívající podobný způsob odbíjení celých hodin jako tzv. surrerwerk hodin ze Schwarzwaldu. Tento typ každou čtvrthodinu odbíjel úplnou informaci o čase, tedy příslušnou čtvrthodinu, doplněnou údajem o uplynulé hodině. Vystavený exponát se liší tím, že odbíjí čtvrtě a pouze v celou hodinu přidá údaj o aktuální hodině. U věžních hodin by asi odbíjení úplné informace o čase poněkud rušilo.

spímací segmentzvonicí strojVěžni muzejíčko - Prokeš 1868 - Býchory

Pro odbíjení mechanických věžní hodin se nejčastěji používá systém se závěrkovým kolem. Závěrková kola pro čtvrťové bití i pro bití celých hodin vidíte například na stroji Prokeš 1868 (první obrázek vpravo). Délka segmentu závěrkového kola určuje počet úderů. Po zapadnutí závěrkové páky se systém zastaví a čeká na spuštění pro odbití další hodiny. Tento systém neumožňuje opakování bití, což ovšem u věžních hodin není požadováno. Mezním případem závěrkového kola jen s jedním zářezem je závěrkový mechanismus zvonícího stroje kompletu Býchory. V tomto případě je řešení kombinováno převodovým poměrem, který umožňuje zapadnutí západky až po třech otáčkách. Zvonící stroj tak může odzvonit až sto úderů. Dnes se odbíjení i zvonění svěřuje elektronice.

U interiérových hodin se později prosadil systém s početníkem, který opakované bití umožňoval. I u některých věžních hodin se tento systém s typickou vačkou objevil. (Zatím ho v naší expozici nemáme.) Surrerwerk - bicí systém s různě dlouhými kolíky se příliš neprosadil. Důvodem patrně bylo obtížné seřizování posuvných pák u mechanického stroje. Použití tohoto systému u švarcvaldek najdete zde. Použití systému s různě dlouhými kolíky je u věžního stroje tak spíše výjimečné. V naší expozici představujeme tento bicí systém v elektrické verzi, která je určitou směsí všech systémů. Odbíjení čtvrtí je realizováno kruhovým spínačem ve funkci závěrkového kola, odbíjení celých hodin je provedeno různě dlouhými kolíky, mechanismus pro nastavení bicí páky připomíná vačku početníkového systému. Posuďte sami.

Elektrický "surrerwerk"

Hlavní součástí stroje je ozubené kolo s kolíky, poháněné elektromotorem. Z jedné strany je osazeno kolíky v pořadí – 1, 2, 3, 4 – tedy celkem 10 stejnými kolíky. Tyto kolíky zdvíhají páku čtvrťového bití. Na druhé straně kola je 12 kolíků různé délky. Posuvná odbíjecí páka podle polohy vačky slouží pro bití celých hodin. Na hřídeli kola je uchycen kruhový kontakt, rozdělený na čtyři segmenty různé délky (třetí obrázek nahoře). Délka každého segmentu odpovídá pootočení, potřebnému pro odbití příslušného počtu úderů dané čtvrthodiny, a na závěr otáčení i odbití celé hodiny. Kolo se celé otočí jednou za hodinu.

Systém je řízen polarizovanými impulzy od matičních hodin s periodou 30 sekund. Tyto impulzy ovládají elektromagnet, který jednak ovládá další kruhový kontakt se čtyřmi segmenty pro spouštění odbíjení čtvrtí, jednak pootáčí vačkou. Povrch vačky kopíruje táhlo, které přesouvá postupně kulisu s pákou pro odbíjení celých hodin. Vodorovným posunem kulisy se dosáhne toho, že odbíjecí páka zabírá s různým počtem ze dvanácti kolíků. Nepotřebné kolíky pro odbíjení vyššího počtu hodin páka mine. Vačka se otočí o 360° za 12 hodin.

Surrerverk1 Surrerverk2

Odbíjení probíhá takto: po příchodu 30. impulzu, odpovídajícího uplynulé čtvrthodině, sepne kontakt čtvrtkového segmentu, elektromotor se roztočí na dobu, udanou délkou segmentu na hřídeli ozubeného kola a odbije se příslušná čtvrthodina. V celou hodinu nejdelší segment zajistí potřebnou dobu pro odbití čtyř úderů čtvrtí i celé hodiny.


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu