Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Zámek Děčín

První představa expozice v roce 2015, 2016

K otevření  prohlídkové trasy došlo v září 2015. 

Vznik Hodinária umožnily dvě myšlenky. Jednak to byl záměr Zámku Děčín zpřístupnit zámecké půdní prostory se zajímavými trámovými konstrukcemi a jednak bylo potřeba někam přestěhovat exponáty Věžního muzejíčka Soběslav, dosud provozovaného Českým spolkem horologickým. Sloučením těchto záměrů vznikla nová prohlídková trasa.

Nízkorozpočtová expozice časoměrných strojů budovaná v půdním prostoru zámku Děčín je zaměřena na prolínání technických exponátů, zejména velkých věžních strojů, a výstavní galerie. Může tak oslovit návštěvníky s různým zájmem. Vystavení fotografií a uměleckých děl s hodinářskou tematikou v sousedství funkčních starých věžních hodinových strojů tvoří příznačný charakter tohoto místa. Vystaveny jsou i velké věžní hodinové stroje v chodu, jejich příslušenství jako jsou cimbály, samostatné bicí či zvonící stroje, rozvodovky, ručkové převody, historické rafie, závaží a podobně.  

Na obrázku je začátek budoucí prohlídkové trasy zatím prázdným půdním prostorem v okolí zámecké věže. Vizualizace naznačuje plánovanou úvodní výstavu fotografií slavných zvonů ČR od pana S. Marušáka. Po celou dobu prohlídky  budou moci návštěvníci kromě exponátů obdivovat trámové konstrukce střechy.  Expozice v roce 2015 je jen začátkem cesty.  Všichni autoři a spolupracovníci se těší na to, kam nás zavede. 

Situace se v závěru roku změnila. V důsledku změny přístupové trasy byla tato část půdního prostoru opuštěna a hodinárium bylo posunuto. 

Vstupní prostor půdy

Věžní stroje historické

Jedním z exponátů této části je komplet pocházející ze zámku Býchory. V restaurované podobě zahrnuje čtvrťový stroj Prokeš z roku 1868 doplněný unikátním zvonícím strojem zapojeným na autentické cimbály, které byly odlity v dílně Anny, dcery zvonaře Karla Bellmanna, rovněž v roce 1868. Prokešovy hodiny mimo jiné vynikají i použitím neobvyklého kroku Roberta de Sancerre. 

Nejstarším exponátem jsou barokní stroje s vřetenovým krokem, některé po přestavbě na krok kotvový. Prokeš 1968 komplet Vřetenový krok s lihýřem v chodu uvidí návštěvníci na kovovém modelu. Expozice je doplněna různými systémy rozvodovek, ručkových převodů, starých ciferníků a závaží. Zajímavým novějším exponátem je rovněž stroj pocházející z evangelického kostela v nedalekých Podmoklech. Kostel byl dostavěn v roce 1884 a téhož roku byly zakoupeny věžní hodiny od firmy Julius Hiemann ze saského Lipska. Hodiny budou vystaveny v krátkodobém chodu s odbíjením na malé cimbály. Více o jednotlivých exponátech najdete v části popisující exponáty.

Výhledově v expozici najdete i stroje elektrické, které dnes, k lítosti autorů výstavy, mechanické stroje ve věžích nahrazují. Elektrické věžní stroje jsou v první etapě zastoupeny věžním bicím strojem Brillie unikátního systému kombinující několik principů. Typickým představitelem elektrické éry jsou kyvadlové hlavní hodiny s napojeným podružným strojem s věžními rafiemi. Expozice bude končit nejnovějšími časoměrnými technologiemi, tedy NTP časovými servery, které budou řídit pohony jednotlivých ciferníků. Vystavené servery budou synchronizovány z družicového signálu GPS, radiovým signálem DCF 77 nebo ze sítě internet.

Expozice je budovaná Českým spolkem horologickým, který však nemá vlastní sbírkové předměty. Veškeré exponáty si půjčuje od svých členů, od sběratelů a od různých institucí jako jsou obce, biskupství či hodinářské a restaurátorské firmy. Příkladem je obec Budislav, Litoměřická diecéze či firma Kavalír CZ s.r.o., Hodinářský ateliér Knespl & Majzlík, či restaurátorský ateliér pražského orlojníka Petr Skály. Vyloučena není ani spolupráce například se soukromým muzeum věžních hodin a opékadel v rakouském Aschau a další....

Všem, kteří zapůjčili své exponáty děkujeme. Doufáme, že se návštěvníci nebudou dotýkat "ani předmětů na zem spadlých" a zapůjčené exponáty se nepoškodí. Přesto bude prohlídka možná jen s průvodcem.

Expozice je budována na dobu neurčitou, nejméně však na dobu 5 let. Je provozována Zámkem Děčín p. o. ve spolupráci s Českým spolkem horologickým. Důležité exponáty budou prezentovány na internetu.

Věžní technologie současná

Nesoustřeďujeme se pouze na historické exponáty. Chtěli bychom ukázat i současný trend - přechod od mechanických strojů po elektronicky ovládané motory řízené radiovým vysílačem, signálem z GPS či časovým serverem NTP. Samostatným výstavním souborem tedy budou různé hlavní hodiny a časové centrály. Některé budou řídit podružné hodiny, jiné budou jen vystavené. Fotografická výstava "Setkání orlojů"Patrně až v sezóně 2016 budou do expozice zakomponovány výrobky firem Elekon, Elektročas, Pragotron, Zenith, Siemens, Brilie, Telenorma TN, Burk, Perrot a dalších.

Fotogalerie

Fotografie jsou druhým hlavním výstavním souborem. Jedná se zejména o fotografie Pražského orloje ukazující jeho technickou i výtvarnou stránku od pana Stanislava Marušáka. Základem jsou panely z původní soběslavské výstavy, doplněných panelem s historickými pohledy na orloj. Výstavní soubor bude doplněn fotografiemi slavných zvonů ČR, neboť zvony rovněž patří k příslušenství věží. 

Hodiny Achrer 85

Výstavní galerie

V první sezóně v roce 2015 byly hlavními vystavenými výtvarnými díly vyřezávané oboustranné hodiny od pana Josefa Achrera a nový orloj akademického sochaře Petra Skály a Miroslava Kotrby. Můžeme sem zařadit i skeletové hodiny Jaroslav Kavalír, Pavel Hrubý, kované hodiny pana Zdeňka Legnera a jiné. Dále budou uspořádány drobnější výstavky  děl  různých autorů.

Autorem hodin na obrázku vpravo je hodinář a řezbář Josef Achrer (*1927 - +1988). Hodiny byly zhotoveny v roce 1985 pro restauraci ČD v rámci rekonstrukce nádraží v pražských Holešovicích. V roce 2015 byly zakoupeny soukromým sběratelem a zapůjčeny na tuto výstavu. Hodiny jsou umístěny ve vyřezávané skříni s ciferníky po obou stranách skříně. Na jedné straně jsou ručičky normálního ciferníku, na druhé straně jsou ciferníky ve tvaru otáčejících se disků. Disky představují hodiny a minuty, dále datum s jemným rozlišením dopoledne a odpoledne a disk sekund. Pohyb zajišťují dva podružné strojky Elektročas PS1000.

Funkční orloj sochařů Petra Skály a Miroslava Kotrby Highslide JSje nástěnný malovaný orloj s mechanikou zajišťující pohyb podobných ukazatelů jako jsou na Pražském orloji. Orloj vznikal pomalu a postupně ve volných chvílích od roku 2002. Koncepce pohybu soukolí rohatkami je převzata z orloje litomyšlského (Karel Adamec, Čáslav, 1907), jen rozměry kol jsou jiné a převody na měsíční rafiji jsou udělány přesnější. Orloj je poháněn malým elektromotorkem podle řídících hodin, každých dvanáct minut se přetočí rafije Slunce spolu s Měsícem a ekliptikou o jednu pětinu hodiny. V roce 2009 plochu orlojní desky omaloval ak. soch. Miroslav Kotrba. Zcela dokončen byl orloj v červenci roku 2015 pro účely expozice v Děčíně.

Pro návštěvníky budou postupně pořádány drobné výstavky. V roce 2015 to byla výstavka unikátní sbírky miniatur ve tvaru kostky, či výstavka hodinářských nonsensů od několika autorů. Tato výstavka bude prodloužena do roku 2016. Pro rok 2016 uvažujeme o výstavce pohledů a modelů Pražského orloje. A když už jsme na zámku, nebude chybět ani malá výstavka kovaných zámků a klíčů. 
Celá koncepce teprve vzniká. Instalace v půdním prostoru přináší nové podněty. Autoři doufají, že vznikne expozice, která zatraktivní prohlídku trámových konstrukcí a bude se návštěvníkům líbit.

Petr Král a Miroslav Baudisch


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu