Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitionalgrafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Podružný stroj ELEKTROČAS

Chodový podružný věžní stroj Elektročas vypouštěný minutovými impulzy pro nás představuje můstek k nově budované expozici elektrických hodin v Hodináriu v Děčíně. Stroj v expozici pochází z roku 1959

Stroj nemá krokové ústrojí, je to tedy stroj, který sám o sobě nejde. Potřebuje jiné řídící hodiny, které jednou za minutu dají pokyn k uvolnění zarážkového mechanismu. Jako řídící hodiny mohly být použity kyvadlové mateční hodiny z produkce Elektročas. Toto řešení je v našich končinách velmi vzácné. Více se vyskytovalo v například v Německu. Dnes jsou k naší lítosti nahrazovány klasické věžní hodinové stroje elektrickými pohony přímo u ciferníků a řídící hodiny jsou čistě elektronické. 

věžní elektročas 1věžní elektročas 1věžní elektročas 3

Na levém  obrázku je přední strana stroje momentálně v klidu. V pravé horní části je vypouštěcí ústrojí (na dalším obrázku v detailu). Ve středu je náhon na ciferníky. Vlevo dole motor elektrického natahování. Na obrázku vpravo je kontrolní ciferník a brzdící větrník.

Dvouramenná západka leží na páce s výsečí a znemožňuje otáčení hodin. Čtyřpólový krokový motorek (vpravo nahoře) se při příchodu minutového polarizovaného impulzu pootočí o čtvrtinu kruhu, kolík odsune západku, tím poklesne páka s půlkruhovou výsečí. Dvouramenná západka se uvolní a otočením, které je brzděné větrníkem, umožní posun soukolí o jednu minutu. Při své otočce jedním ze dvou kolíků vrátí západka páku s výsečí do výchozí polohy. Jednoduché a elegantní.


Záběry z montáže.

montíž 1montáž 2montáž 3


Stroj VH1

Do Hodinária se v roce 2017 dostává další stroj z produkce Elektročasu - Věžní Hodiny VH1. Jsou zajímavé tím, že rafije jsou ovládány elektromotorem, který je spouštěn běžným podružným strojkem řízenýmé polarizovanými impulzy 24V. Mazaně je řešeno seřízení rafijí po výpadku napájení pro motor. Náhon je proveden přes diferenciální soukolí. Na každé straně soukolí je kolo s výřezem, takže pokud jdou jen řídící impulzy, kola se proti sobě pootočí a palec, který do výřezů zapadal, se nadzvedne. Tím se sepne kontakt pro motor, takže po obnovení přívodu el. proudu motor natočí rafie do správné polohy. Až se zase kola natočí proti sobě výřezy, (tedy na správný čas) palec zapadne a odpojí motor. Tak se pohlídá výpadek až 12 hodin a věžní rafie jsou nastaveny na čas podružného strojku.

VH1   VH1  VH1


Vypouštěný stroj neznámé provenience

Highslide JS  Highslide JS  Highslide JS  

Highslide JS  Highslide JS  Highslide JS


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu