nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3bValid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Hodiny s impulzem do oscilátoru

Druhou skupinou mechanických elektrifikovaných hodin jsou hodiny s impulzem dodávaným do oscilátoru. Může se jednat o kyvadlové hodiny, například hodiny ATO nebo hodiny Bulle. Elektromagnetický popud může být dodáván i do setrvačky, jako v dále uvedených  hodinách Elchron Polná. Výhodou elektromechanického řešení je to, že imulz je dodáván ve stejném ukamžiku, kdy oscilátor postrkuje hodinový stroj. Kompenzuje se tak účinek zrychlení kyvu postrkem a zbrždění kyvu vlivem odporu stroje. U klasických mechanických strojů jsou tyto úhlové výseče rozdílné a dochází tak k střídavému urychlování a zpožďování oscilátoru. Elektromagnetický pohon oscilátoru má tak z principu větší přesnost chodu. 

V konstrukci elektromagnetických hodin můžeme zavést ještě jedno dělení, a to dělení podle způsobu spínání elektrického proudu. Hodiny postupně přecházely od poněkud nespolehlivého mechanického spínání (opalování kontaktů, nestejná doba sepnutí, ...) ke spínání elektronickému. Mechanické strojky s elektronickým spínáním jsou uvedeny v závěrečné galerii.  Samostatnou kapitolou je snaha technickým fíglem zvětšit sílu na spínací kontakty, a tak odstranit jejich nevýhody. Nejpovedenějším řešením je Hippův kontakt. V animaci ho vidíte zde.


Kyvadlovým elektricky postrkovaným hodinám se budeme věnovat na samostatné stránce, zatím si můžete stáhnout katalog BULLE hodin z r 1925   (6.6 MB)

Hodiny ELCHRON Polná
   
  cca padesátá léta minulého století.

Hodiny s impulzem do setrvačky, mechanicky spínané, s jednostranným postrčením hodinového stroje.  

Datování hodin je poněkud nepřesné. Vychází ze štítku Elchron Polná, tedy ze jména družstva, které vzniklo jistě po roce 1947 po přesunutí výroby firmy  J Kulhavého z Prahy do Polné. Firma J. Kulhavý se dlouho před 2. světovou válkou zabývala hodinářskou výrobou. V 30. letech zakoupila patent od IBM na výrobu elektrických hodin, které v několika typech vyráběla.  Výroba byla po válce obnovena, a pak patrně převedena do Polné ??

 

Hodiny jdou na 4,5 voltovou baterii a jsou spínané přímo kontaktem na hřídeli setrvačky. Rovněž postrčení rohatky hodinového stroje provádí pružina na setrvačce v jednom směru. Při návratu setrvačkové pružiny je rohatka zastavena brzdící pružinou. Celý systém  působí velmi jednoduše a je i v současné době v chodu.  

Ruský budík SLAVA

Hodiny s impulzem do setrvačky, spínaní elektronicky, popud obousměrný. 

Detail tohoto "kroku" je zde uveden jako ukázka novějšího řešení. Nad i pod cívkou elekromagnenu kmitají vahadla setrvačky s permanentním magnetem a nemagnetickou protiváhou. Krokové kolo je střídavě postrkováno z obou stran. Elektronika je realizována obvodem s jedním tranzistorem. 

Po zvětšení obrázku možná překvapí provedení zvonku s klasickým "Vágnerovým kladívkem".

PUL-SYN-ETIC

Zajímavým řešením, které můžeme zařadit do této kategorie, je elektromagnetický systém pohybu kyvadla u matečních hodin Pulsynetic. Po každém patnáctém kmitu kyvadla je uvolněna popudná páka, která svou vahou dodá kyvadlu energii. Poté je elektromagnetem vrácena do klidové polohy. Je to tedy varianta gravitačního kroku, který je poměrně přesný.  Více o tomto systému na samostatné stránce.


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu