nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Historické inspirace

Některé hodiny prostě neseženete. Jsou třeba jen v jednom exempláři někde v muzeu či za devaterou mříží  v soukromé sbírce. Pokud nehodláte muzeum vyloupit, a přesto podobné hodiny chcete vlastnit,  nezbývá, než si je vyrobit sám. Ani ne tak pro uspokojení z vlastnictví, ale pro uspokojení z tvorby. 

Pro hodiny, které dále představíme se příliš nehodí suché označení replika nebo model. Budeme je proto nazývat "historické inspirace". Jde o hodiny vytvořené sběratelem a obdivovatelem hodin nejčastěji podle obrázku muzejního exponátu, případně jako variace na obdobné hodiny. Použitý novější hodinový stroj byl v různé míře upraven. Mnohdy to znamenalo změnit i podstatné deaily a přestavba si tak vyžádala nemalý kus technické invence. Namátkou: čtvercové základové desky zaměněny za kulaté,  sloupky nahrazeny jinou zdobenější variantou, pérový pohon nahrazen závažím, otočení polohy stroje s dořešením "pohybu vlastní vahou" pomocí pružinek atd. Schrána hodin byla většinou zcela nově vytvořena s úctou k řemeslu.

Highslide JS

V další části ponecháme slovo zhotoviteli těchto unikátů. Společně můžeme hodiny obdivovat.

Stolní bicí hodiny s prstencovými číselníky

Hodiny jsou 24 cm vysoké a 17,5 cm široké, kyvadlo je 13 cm dlouhé. Bití je půlové a má početníkový opakovací mechanismus. Vyrobeny byly v roce 2003.

Na postavení hodin s prstencovými číselníky je použit stroj z hodin, které se vyráběly v padesátých letech dvacátého století. Horizontálně uložený stroj byl původně čtyřhranný,  ale zde je upraven na kulatý, který je uložen na dvou dřevěných sloupcích. Hodinový krok je kotvový a krátké kyvadlo je na niťovém závěsu. Pera jicího i bicího mechanismu se natahují od horní strany stroje. Číselníky jsou dva nad sebou souose uložené prstence, horní je minutový s arabskými číslicemi a dolní,  hodinový, má číslice římské. Čas ukazuje plastika hada nepohyblivě umístěná na čele stroje. 

Nápad postavit tyto hodiny vznikl při pohledu na obrázek z časopisu.  V článku se uvádělo, že jsou známy jediné, které vlastní Národní technické muzeum v Praze. 


Highslide JSHighslide JSNástěnné hodiny pilové I.

Hodiny jsou 65 cm vysoké. Kyvadlo je dlouhé 12,5 cm. Pohon je vlastní vahou stroje po ocelové ozubené liště, která je 44 cm dlouhá. Vyrobeny byly v roce 2000.

Raritou mezi nástěnnými hodinami jsou "hodiny pilové". Název je od toho, že stroj v kovovém bubnu je navlečen na svislou ozubenou tyč, o jejíž zuby opřené soukolí se vlastní vahou roztáčí a uvádí v pohyb. Chod těchto hodin je řízen kyvadlem, které je umístěno před ciferníkem. S jejich výrobou začal po roce 1700 Isaak Ourry v Kasselu a vyráběly se až do první poloviny 19. století, buď zavěšené na konzole nebo namontované na nástěnné prkénko. Bývaly různě ornamentálně a figurálně zdobeny.

V současné době je tento druh hodin prakticky nedostupný. Protože je sběratelsky velice atraktivní, tak jsem je vyrobil sám. Celé jsem je umístil na černě mořené prkénko s mosazným rámečkem.  Čelní kruhová deska je s volutovým nástavcem, ciferník je bílý, ručky černé ocelové, stroj kotvový s kyvadlem před číselníkem.

Nástěnné hodiny pilové II. 

Hodiny jsou 60 cm vysoké, kyvadlo je dlouhé 23 cm. Pohon je vlastní vahou stroje po ozubené liště, která je 44 cm dlouhá. (odlitek - zlacený)Vyrobeny byly v roce 2002

Pilové hodiny jsou zařazeny do skupiny hodin zvláštních, kde je použito vlastní váhy hodinového stroje namísto hnacího závaží. Takové hodiny jsou nazývány gravitační, kdy pouzdro stroje pomalu klesá po kovové tyči s hřebenovým ozubením, do kterého zabírá pastorek na hnací hřídeli hodinového mechanismu, který je umístěn na zadní straně stroje. Aby byla využita délka hřebenu, je použit poměrně těžký převod k tomu, aby natažení stroje (které se provede pouze zvednutím hodin nahoru) vystačilo alespoň na jeden den. Vnitřek pouzdra stroje je proto vyplněn olověným závažím, které musí být  před, a hlavně i za ozubeným hřebenem, aby váha byla rovnoměrně rozložena, aby se stroj nekřížil na hřebeny. Toto je důležitý poznatek, protože jinak hodiny nejdou. 

Frézař, který vyráběl hřebenovou tyč, řekl, že je lepší vyrobit tyče dvě, ptotože se upnou k sobě a tím tolik nepruží a neničí se frézovací nástroj, a proto, když byly dvě tyče, postavil jsem i já hodiny dvoje. Krok je běžný kotvový, ale aby kyvadlo mohlo být umístěno před číselníkem, je použit speciální převod, který toto umožňuje.Highslide JSHighslide JS

Hodiny s ptáčkem v kleci

Hodiny jsou 15 cm vysoké, průměr mají 7,8 cm. Pohon je pérový a krok se setrvačkou. Vyrobeny byly v roce 2002

Poprvé jsem podobné hodiny uviděl u jednoho sběratele v Praze. Podruhé jsem získal reklamní  kalendář, kde byly celé krásně vyfocené a to už  jsem se pustil do výroby. Strojek je ze starších kuchyňských hodin se setrvačkou. 

Správný čas ukazuje červený ukazatel na prstencových kroužcích s čísly. Highslide JS Spodní kroužek I-XII zastupuje malou ručku a horní kroužek 5 - 60 je ručka velká.

Stolní hodiny pod sklem

Celé hodiny jsou vysoké 32 cm, kyvadlo je dlouhé 26 cm, pohon je pérový. Vyrobeny byly v roce 2003.

Podobné hodiny zatím nikde nemohou být, protože konstrukce je zcela originální. Vlastní stroj je použit z bývalých kuchyňských hodin, které visely takřka v každé domácnosti. Ostatní součástky jsou zcela originální. Skleněný poklop vyrobil sklář pan Galek z Volar. Highslide JS

Stolní hodiny na stojánku 

Celý stojánek je 30 cm vysoký. Samotné hodiny, které jsou zároveň kyvadlem, jsou dlouhé 23 cm. Pohon je pérový. Vyrobeny byly v roce 2000

Celomosazné závěsné hodiny jsou zcela určitě unikátem a nikde takové nejsou. Jsou postaveny ve stylu tzv. mysteriózních "tajemných" hodin. 

Zvláštností je to, že celé hodiny jsou kyvadlem. Rychlost chodu se seřizuje tím, že celé hodiny se pomocí dvou šroubků na horním zavěšení zvedají, nebo spouštějí dolů.Highslide JS

Miniaturní hodiny

Hodiny jsou 12 cm vysoké a 8 cm široké. Kyvadlo je dlouhé 24 cm.

Miniaturní nástěnné kyvadlové hodiny byly vyrobeny ve zmenšené velikosti podle obrázku hodin, které vlastnilo Muzeum hodin ve Šternberku. Stroj běžný s kotvovým krokem poháněný závažím. 

Highslide JSMiniaturní železné       

Hodiny jsou 13.5cm vysoké a 9 cm široké. Kyvadélko před číselníkem je dlouhé 11 cm. Pohon stroje je jedním závažím s protizávažím na provázku. Vyrobeny v roce 2000. Jsou příkladem toho, co jde s běžným strojem kuchyňských hodin udělat.    

Replika lucernových hodin Highslide JSHighslide JS


Už jen obrazem.

 

 
A mohli bychom  pokračovat ještě dlouho.

 

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu