nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

LAPLACE

Síťové synchronní hodiny jak z Verneových románů. Stroj přímo svádí k přestavbě na steampunkové skeletové hodiny.

Konstruoval je ing. Robert Michl ( *1869, +1952) v Košicích. Na konstrukci s ním v letech 1919-1920 spolupracoval německý mechanik Július LANGHANS. Vynález byl později patentován ve všech průmyslově vyspělých státech Evropy a v USA. Unikátní a typické je použití odstředivého regulátoru otáček u synchronního motoru.

Hodiny nejprve malosériově vyráběl ing. Michl ve své továrně Laplace, s. s r. o., Košice, později prodal licence na výrobu. Většinu hodin Laplace v českých sbírkách vyrobila Továrna na elektrická počitadla, s. s r. o. Praha, která byla afilovaným podnikem akciové společnosti Českomoravská-Kolben. Na základě licence byly hodiny vyráběny také v Mauthe, Schwenningen nad Neckerm a v hodinářské továrně Hammond Clock Co., Chicago.;

Aby mohl byl u synchronních hodin zajištěn přesný časový údaj, bylo nutné frekvenci sítě regulovat. K tomuto účelu ing. Michl navrhl speciální hodiny, které byly instalované ve velkých elektrárnách v Československu i dalších státech. Byly to přesné kyvadlové hodiny doplněné hodinami synchronními.

Stránka byla vytvořená na základě knihy pana Zdeňka Martínka - DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO HODINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
 a informací poskytnutých Ing. Mariánem Majerníkem z Slovenského technického múzea Košice.


Zatím bez podrobnějšího popisu uvádíme několik náčrtků patrně z roku 1924, použitých u patentu 17,779 z roku 1930 USA. Na obrázcích je zejména rozkresleno několik způsobů startů synchronních motorů (ručních i elektromagnetických).

Laplace patent USA 1930 Laplace patent USA 1930Laplace patent USA 1930 Laplace patent USA 1930 Laplace patent USA 1930 Laplace patent USA 1930
Laplace patent USA 1930 Laplace patent USA 1930
Laplace patent USA 1930 Laplace patent USA 1930

Novodobá skeletová přestavba


Laplace - skeletová přestavbaLaplace - skeletová přestavba
a

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu