nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3bValid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Časová symbolika trochu jinak 

-  vizualizace celodenního AM/PM času s astronomickými prvky-  úsporné zobrazení nejen pro děje v časové kompresi

Těší nás, že náš Český spolek horologický má i zahraniční členy-korespondenty.  Z dílny  jednoho z nich, pana Mazana ze Slovenska, uvidíte návrh netradičního zobrazení celodenního hodinového času na 24-hodinové analogové stupnici pomocí symbolů.. Prezentaci ve formě Flash  Player Movie v rámci své diplomové práce vytvořil pan Erik Macháč. Technologie Flash již nebude od roku 2021 podporována, proto je prezentace zde zrušena. 


Dejme již slovo autorovi:

"Pred rokmi som pri istej príležitosti pocítil potrebu analógového zobrazovania (obrazca) 24-hodinového informatívneho času na obrazovkách, pre deje premietané v časovej kompresii. Ale takého, ktorý by bol sledovateľný (vnímateľný) aj periférnym videním pri súčasnom sledovaní diania v strede obrazovkyPůvodní návrh pana Mazana (meteozábery)."

"Vychádzajúc z určitých logických požiadaviek, zaužívaným princípom u časomerných zariadení ako aj podobnostiam s prírodnými fenoménmi (pochopiteľné aj pre deti až "cudzie" civilizácie) ma napadla určitá zostava, ktorú som si potom (tak trochu zo žartu) prihlásil k registrácii."

Ondrej M a z a n

Pan Ondrej Mazan navrhl časovou symboliku, která kombinuje analogové a digitální zobrazení času s dalšímu údaji. "Oko" pana Mazana ukazuje dobu východu a západu Slunce a tedy podíl noci a dne v různé zeměpisné poloze a v různé části roku. V konkrétní prezentaci se zobrazuje ještě datum, den v týdnu, čas východu a západu Slunce a celosvětově jednotný internetový čas.

Je sice trochu otázka, co vlastně sluneční (respektive "noční" sluneční) symbol má ukazovat. Místní pásmový čas, nebo pravý sluneční čas? Přikláním se k názoru, že má být zobrazen místní pásmový čas i přesto, že Slunce je vlivem zeměpisné polohy, polohy Země vůči Slunci či nedejbože letnímu času, někde jinde. Při vnímání času jsme "všudypřítomným" pásmovým časem ovlivněni.

Korekci na pravý místní sluneční čas pak v tomto zobrazení provádějí pohyblivé čáry východu a západu slunce společně se změnou podbarvení. Jejich nesouměrné postavení slouvisí se všemi uvedenými vlivy odchylky pásmového času od pravého Slunce. V extrémních polohách, například na pólu, mohou i splynout. Odhadnout tak lze roční období nebo naopak rovnoběžku. Horizonty východu a západu Slunce celý obrazec značně dynamizují.

Doplnění o internetový "zavináčový" světově jednotný "Swatch" čas na první pohled poskytuje mnoho rozličných časových informací. Jedinou potíž vidím v tom, že běžnější je pohled na ciferník s 12-ti hodinovým dělením. Rychlé odhadnutí času "celého orloje" chce bohužel zapojit i ty malé šedé buňky mozkové a trochu to ubírá z možnosti periferního sledování. Nicméně při větším rozšíření symbolu, například u již zmíněných časově komprimovaných meteozáznamů, lze předpokládat, že implicitní čtení se bude zlepšovat.

Přejme proto tomuto zobrazovacímu způsobu úspěšné rozšíření.

Myšlenka nového časového symbolu se dále rozvíjela a mimo jiné se stala v roce 2003 i námětem diplomové práce pana Erika Macháče na Universitě Komenského v Bratislavě. Sledujme úryvek z této diplomové práce.

Časová symbolika – pod tímto pracovním názvem se skrývá autorský návrh nových hodin od Ondreje Mazana. Jeho principem je kombinace přesného digitálního číselníku s upravenou verzí – variantou ke klasické 12–hodinové stupnici. Tato stupnice je na rozdíl od té, která se používá u ručičkových hodin, dělena na 24 hodin. Je eliptická (tvořena dvěma kruhovými úseky o stejném poloměru a rozdělena na čtyři segmenty pro časové úseky dne (0 až 6, 6 až 12, 12 a 18 a 18 až 24 hodin).

Ukazatelem hodinového času je jen jeden symbol, kterým je (podle období dne) Slunce nebo Měsíc, který se pohybuje po vnějším obvodu ciferníku – hodinové stupnice. Při její eliptickém tvaru se časový údaj lépe fixuje i při periferním vidění.

Další částí ciferníku jsou indexy východu západu Slunce – dvě vodorovníé čáry, jejichž poloha se odvozuje od kalendářního data a geografické polohy uživatele. V extrémních případech, jako u polárních oblastí, kde se vyskytují polární dny a noci, tyto indexy splývají v jeden – mizí. Když se ukazatel času nachází nad nimi, má podobu Slunce, protože se nachází nad horizontem. Proto se tyto indexy nazývají také horizonty. Když Slunce zapadá ve skutečnosti, tento západ probíhá i na této hodinové stupnici. – plynule se mění na symbol Měsíce a při východu opět na symbol sSunce.

Časový údaj udávaný tímto ukazatelem je zčásti jen informativní, proto je podle potřeby doplněný přesným digitálním údajem uvnitř ciferníku. Tady je možné umístnit i různé doplňkové informace jako datum, kalendář a podobně.

Na rozdíl od klasických 12-hodinových dovedeme získat z těchto hodin více informací. Z analogové stupnice můžeme odečíst informativ, zda je právě zaveden letní čas.

Při zobrazován nočního symbolu – Měsíce - by se mohly zobrazovat i jeho fáze.

V digitál, jako jsou svátky a tak podobně – dle konkrétní implementace.

Jednou oblastí použití (která byla inspirující pro vznik těchto hodin) je znázorňování dějů v časové kompresi - konkrétně promítání satelitních meteorologických snímků na obrazovce, ale i jiných. Dále tyto hodiny pomohou dřív pochopit dětem časoměrné principy, protože realističtěji znázorňují plynutí celodenního času.

V zjednodušeném tvaru – bez alfanumerické části – by tato časová symbolika mohla sloužit jako piktogram, symbolický obrázek nesoucí víc časových informací než klasické hodiny.

zobrazení pásmových časů

Na obrázku je použití symbolu pro zobrazení pásmových časů pro různá  místa. Všiměte si, pohybu horizontů.

Poslední ukázka uvádí návrh z roku 2017 pro  zobrazené meteorologické informace v TV. Obrázek má 9 MB, tak vydržte.

použití při zobrazené meteorologické informace v TV

Odkazy:


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu