Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3bValid XHTML 1.0 Transitionalgrafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Samostavitelné hodiny MOBALine

Do Hodinária bylo pro sezónu 2020 zapůjčena od firmy Elekon s.r.o (člen mezinárodního holdingu MOSER-BAER AG se sídlem ve Švýcarsku) sestava  hlavních hodiny HN 61 a samostavitelné analogové hodiny 3218.SAM.40.C2. Sestava demonstruje použití automatického nastavení podřízených hodin. hlavní hodiny HN 60

Hlavní hodiny řady HN 60

Hodiny jsou řízeny mikroprocesorem s vlastní přesnou krystalovou základnou. Čas je synchronizován satelitním signálem GPS. Výpočet místního času s automatickou DST dle nastavené zóny ze standardní tabulky časových pásem. 

Základní dodávka HN 61 obsahuje:

Hlavní hodiny vhodné pro řízení malých systémů jednotného času.

Výstupní podružná linka je dosti univerzální. Je volně nastavitelné pro různé způsoby přenosu. Může používat klasické minutové nebo půlminutové polarizované impulzy i sekundové pulzy. V Hodináriu je instalovaná hlavně proto, že může také vysílat kód MOBATIME nebo MOBALine. 

MOBATIME

Sériový kód MOBATIME umožňuje přenos kompletní informace o čase a datu. Probíhá vždy jedenkrát za minutu. Všechny připojené podružné hodiny se dokáží nastavit na správný čas během několika minut. Odpadají tak časové prodlevy při změně na letní čas a celková instalace systému je jednodušší. Přenos informace je velmi odolný proti rušení a maximální přípojná délka je limitována úbytkem napětí na vedení. Podle typu a průřezu použitého vodiče lze dosáhnout přenosu informace na vzdálenost několika kilometrů.

seriový kód

Zobrazená posloupnost pulzů představuje datum a čas roku 2002 ve tvaru SU + RRMMDDhhmm, tedy 1 + 02.05.20 13:46. Uváděny jsou pouze poslední dvě číslice roku. Čísla jsou v desítkové soustavě binárně kódovaná s proměnou délkou jednotlivých číslic. Všimněte si, že pouze číslice, které mohou dosáhnout i hodnot 8 nebo 9 jsou kódovány čtyřmi bity. Například jednotky minut kódovány bity 30, 31, 32 a 33 jako zde 6=0110. Pro číslo desítek měsíců stačí bit jeden, protože může nabývat pouze hodnot nula nebo jedna. Pro desítky dní či hodin (ve 24 hodinové verzi) stačí bity dva (maximální hodnota je 3=11, respektive 2=10), pro desítky minut postačí bity tři, neboť maximální hodnota šest je třemi bity vyjádřitelná jako 6=110. Kód je tedy délkově minimalizován. 

Zajímavé je, že kód je polarizovaný. Polarita se střídá po jedné minutě. To přináší celkem zajímavou možnost použití i ve starších soustavách s polarizovanými minutovými impulzy. Pokud by k sériové lince MOBATIME byl připojen klasický strojek na polarizované impulzy, šel by. Pro minutové kroky by byl použit úvodní 1,5 sekundový impulz. Další pulzy stejné polarity by klasický podružný strojek ignoroval. Nastavit na správný čas po výpadku proudu by se ovšem musel ručně. 

modulaceMOBALine

Kód se přenáší po dvouvodičovém vedení střídavým sinusovým signálem o napětí 10 až 20 V a kmitočtu 50 Hz s kombinovanou amplitudovou a frekvenční modulací. MOBALine obsahuje nejen kompletní informaci o čase a datu, ale i další údaje, využitelné například pro dálkové spínaní spotřebičů prostřednictvím vzdálených kanálových relé. Všechna koncová zařízení připojená k MOBALine jsou samostavitelná (včetně podružných analogových hodin).

Výhodou MOBALine oproti předchozím standardům je současný přenos informace a napájení koncových zařízení po jediném vedení. Tento způsob napájení je možný pro energeticky méně náročná zařízení, jako jsou například podružné analogové hodiny do průměru číselníku 1 m, kanálová relé řady KR a rozhraní řady IF. Digitální hodiny a jiná zařízení s vyšší spotřebou vyžadují externí napájení.

Podrobnější informace od výrobce.

podružné samonastavitelné hodiny 3218

Samostavitelné hodiny 3218.SAM.40.C2

Jedná se o univerzální analogové hodiny s průměrem číselníku 28 nebo 40 cm. Nežádoucím odrazům světla zabraňuje pevné krycí sklo. Rám hodin je zhotoven z nárazuvzdorného termoplastu odolného proti UV záření. Zapojení je možné jak k rozvodu jednotného času, tak i autonomní poháněné baterií volbou strojku. Další předností je výběr z mnoha typů číselníků.

Varianty provedení (tučně vyznačená zapůjčená varianta)

Hodiny bude tedy pohánět strojek SAM – samostavitelný hodinový strojek pro připojení k MOBALine. Podrobnější technické parametry. Ciferník bude typu C2, tedy se zakreslenými číslicemi. 

Podle stránek výrobce napsal Petr KrálTelefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu