nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3bValid XHTML 1.0 Transitionalgrafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Ciferník Orient CEU07005WXVíceletý kalendář Orient

Orient Watch Co., Ltd., japonský výrobce hodinek (o firmě), vyrábí víceleté kalendářní hodinky již mnoho let. Dávají vám okamžité odpovědi na otázky například „jaký je datum příštího pátku?“. Kalendář je založen na dávno známém principu nazývaném sluneční kruh či solární cyklus (lat. circulus solaris, cyclus solaris). To je kalendářní cyklus 28 let, ve kterém se v juliánském kalendáři opakují roky, ve kterých připadají dny v týdnu na stejná data. Na základě slunečního kruhu byla jednotlivým rokům přiřazována tzv. nedělní písmena. Na tomto principu byl i "stoletý kalendář" na kalendářních deskách různých orlojů. I přes nyní používaný Gregoriánský kalendář se tento princip v hodinkách Orient uplatňuje dodnes. 

Celý cyklus je založen na tom, že v roce je 52 týdnů po sedmi dnech plus jeden nebo v přestupném roce dva dny.  52 x 7 +1 = 365 dní. Každého roku se tak posune den v týdnu o jeden až dva dny. V Juliánském kalendáři, kde se pravidelně každé čtyři roky vkládá jeden přestupný den je tedy délka cyklu 7 x 4 = 28 let. Právě tolik let je vepsaných do stupnice na hodinkách Orient. Pravděpodobně každoročně se u nových kusů stupnice inovuje tak, aby nejstarší datum byl rok výroby. 

Protože v přestupném roce pokračuje řada dnů v týdnu i 29. února (bez ohledu na to, že si myslíme, že je vložen tento den, nebo je přestupný den vložen již 23. únor), je třeba 29.2. nastavit číselník let o jedno políčko dál na pole označené "*". 

Kalendářní systém se běžně používá tak, že nastaví číslo roku proti běžnému (nebo zkoumanému) měsíci. Tím se nastaví stupnice dnů v týdnu nad tabulku pořadových čísel dnů v týdnu. Zatím se domnívám, že kalendářní systém není ovládán strojkem hodinek. Tedy zobrazení čísla dne samostatným ukazatelem odvozeným od chodu stroje patrně s víceletým kalendářem nesouvisí. Přeskočení neexistujících dní na konci měsíce je asi třeba provést ručně. V přestupném roce je třeba nastavovat číslo odlišně označeného roku pod inverzně zapsané měsíce leden a únor. Pod další měsíce je třeba použít pole s hvězdičkou. To je daň za to, že k vložení přestupného dne dochází v průběhu roku.    

Otázkou také je, zda je možné použít kalendářní systém i pro jiné roky než ty, které jsou na stupnici. Možné to je, i když s určitými obtížemi způsobenými výjimkami gregoriánského kalendáře, které poměrně jednoduchý víceletý kalendář hodinek Orient neřeší.

Gregoriánský kalendář, aby vyrovnal rozdíl v tom, že tropický rok není přesně 365,25 dní, zavádí určité výjimky z určení každého čtvrtého roku jako přestupného. 

Celý cyklus se tak prodloužil ze 4 na 400 let. To je ovšem příliš dlouhá doba pro jakýkoliv mechanismus. Proto se pro výpočet dní v týdnu i nadále používá cyklus 28 let doplněný o korekci podle toho, do kterého století rok náleží a k jakému pořadí v 28 cyklu náleží počáteční rok na stupnici. Výpočet je značně komplikovaný. Kromě toho, ve kterém místě cyklu se nachází rok, který chceme nastavit, musíme znát ještě místo cyklu pro první rok na stupnici. Jak určit  hledanou hodnotu slunečního kruhu se nejlépe dozvíme na stránkách kalendar.beda.cz

Naštěstí v běžném životě pro nastavení na rok mimo rozsah nemusíme tento výpočet absolvovat. Využijeme toho, že víme kolikátého je dnes a jaký je den v týdnu. Nastavíme číselník tak, aby den a datum odpovídal bez ohledu na zobrazovaný rok. V dalších měsících postupujeme jednoduše stejně nebo využijte rok zjištěný v předchozím kroku.  

Ciferník Orient CEU07005WX

Kalendářní systém hodinek Raketa

Na stejném principu je založen víceletý kalendářní systém hodinek Raketa. Číselníky jsou sice uspořádány jinak, ale jde o stejné údaje. Nastavený rok proti měsíci je v dolní části hodinek. V horní části je sedm sloupců s daty, nad kterými se nastaví stupnice dnů v týdnu. 

Toto provedení hodinek Raketa je dosti neobvyklé. Nepodařilo se nám zjistit žádné údaje o jejich výrobě. Víme o tom, že hodinky Raketa se vyráběly i s 24 hodinovým ciferníkem a dalšími komplikacemi, například s otočnou lunetou světových časů.  Mate-li nějaké další informace, podělte se. 

Pozor na fake. Tyto hodinky Sharp funkce víceletého kalendáře nesplňují ačkoliv se to na ciferníku tvrdí. Šířka označení dnů překračuje dva sloupce v tabulce dnů v týdnu.  Ve výřezu je proto vidět jen tři a něco dnů v týdnu místo potřebných sedmi dnů. Podobný problém je i u označení posledního dvojčíslí roku. Ve výřezu jsou pouze čtyři. Hodinky tedy ukazují čas, den v měsíci v okýnku a  den v týdnu například ve středu výřezu ciferníku. Funkce víceletého kalendáře nejde nastavit, je to jen pro sporný efekt. Použitelné jsou pouze pro lidi, kteří by stejně víceletý kalendář nastavit neuměli. 


Text: Petr Král


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu