nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3bValid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Kompresní žárovka aneb natahování a řízení pneumatikou.

Ve třicátých letech postavil Junghans hodiny s elektro-pneumatickým nátahem (patent 1926 Max Fischer). Měly by to být přesné dílenské hodiny, které bez magnetických komponent byly schopny ovládat několik podružných hodin.

Princip pohonu je poměrně jednoduchý. Kompresní žárovka je zapnuta kontaktem aktivovaným hodinami v minutových intervalech. Žhavicí vlákno ohřívá vzduch ve skleněné žárovce žárovky. Výsledný tlak prochází pryžovou hadicí na malý píst na hodinách. Píst se rozpíná, čímž se napíná tahová pružina pohybu. Po ochlazení žárovky lze proces opakovat. V případě výpadku proudu mají hodiny více než 12 hodin rezervu chodu. Generovaný přetlak byl tak velký, že se mohl rozvádět až do šest podružných hodin s vlastním pohonným


Obvyklý tvar kompresní žárovky
1 - síťový přívod 220 V
2 - minutový kontakt spínán hodinovým strojem
3 - kompresní žárovka
4 - gumová hadice
5 - vzduchová pumpa
6 - natahovací západka
7 - blokovací západka proti zpětnému pohybu
8 - rohatka

Jako příklad takovéto konstrukce uvádíme hodiny PNEUORA z roku 1930.ELEKTRONOM

Velmi podrobný popis zde.

Zdroj tlakových pulzů Hlavní hodiny Podružné hodiny
  1 - kompresní žárovka
  2 - žhavicí vlákno
  3 - přívod elektrického proudu
  4 - přívod minutových pulzů
  5 - spínací kontakty
13 - gumová hadička pro
       natahování i pro
       pohon podružných hodin
  7 - kotva mechanického stroje
  8 - pérovník s rohatkou
10 - natahovací páka
11, 12 - válec, píst
20 - palec spínače
14 - gumová hadička pro
       pohon podružných hodin
15 - píst 
16 - rohatka
       minutového kola
17 - postrkovací páka
18, 19 - podružné hodiny

Více najdete na již zmiňované stránce (v němčině) www.hwynen.de , odkud je obrázek převzat. Rovněž nam najdete fotografie hodin ve sbírce autora. 


Poznámka: Termín kompresní žárovka je sice historický, ale poněkud matoucí. Jde především o kompresor využívající žhavicího vlákna. Vhodnější by tedy byl termín žárovkový kompresor.


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu