nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3bValid XHTML 1.0 Transitionalgrafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

PNEUMATICKÉ VEŘEJNÉ HODINY V PAŘÍŽI

Podle článku Orologi_pubblici_pneumatici_a_Parigi, který napsala MARISA ADDOMINE, zkrácenou verzi zpracoval Petr Král.
Původní nezkrácená verze zde.

Průmyslová revoluce v 19. století přinesla potřebu hnací síly pro pohon strojů a zařízení. Ve druhé polovině 19. století soupeřily elektřina a stlačený vzduch o roli primárního zdroje energie: velká evropská města měla rozvodné sítě pro oba zdroje. Díky dobovým publikacím bylo možné rekonstruovat historii rozsáhlé sítě pneumatických veřejných hodin v Paříži, která vznikla na základě rakouského patentu.Pouliční pneumatické hodiny v Paříži

Použití stlačeného vzduchu jako přenosového média pro mechanická zařízení má velmi starý původ. Heron Alexandrijský, který žil kolem 1. století n. l., nám zanechal pozoruhodný traktát Pneumatica, v němž je popsáno více než sedmdesát přístrojů. Od varhan jako hudebních nástrojů až po automaty a různé stroje, ovládané vzduchem pomocí ventilů. Heronovy zdroje k tomuto tématu jsou ve skutečnosti ještě starší: sám se odvolává na Archiméda a Ktesibia, kteří žili v helénistickém období, tj. kolem 3. století př. n. l.. Zejména Ctesibius, jemuž Vitruvius sám připisuje vynález hydraulických strojů, o nichž obšírně pojednává v De Architectura. Sám napsal pojednání o pneumatice, které se nedochovalo. Od antického světa se proto musíme přesunout do mnohem bližší minulosti, do Francie mezi léty 1878 až 1929, abychom našli velmi zajímavé využití stlačeného vzduchu v hodinářství. 

Vídeň 1877

Ve státním archivu v německém Ludwigsburgu se nachází kopie patentu vydaného ve Vídni v roce 1877 Viktoru Poppovi, Ernstu Reschovi a Albertu Mayrhoferovi na distribuovaný systém pneumatických hodin. Tři vynálezci instalovali první síť veřejných hodin se hlavními hodinami a řadou jim podřízených podružných hodin, umístěných jak na veřejných prostranstvích, tak v soukromých domech či firmách. Podružné hodiny byly řízeny z centrálních hodin pulzy stlačeného vzduchu, které byly každou minutu přenášeny hustou sítí podzemních trubek.

Paříž 1878 - 1927

Díky svému úspěchu ve Vídni byli Popp, Resch a Mayrhofer v roce 1878 přijati na Světovou výstavu v Paříži do prostoru vyhrazeného pro Rakousko-Uhersko. V té době také město Paříž udělilo společnosti Compagnie des Horloges Pneumatiques, kterou založil Viktor Popp, jeden ze tří vynálezců !!!, výhradní právo na zřízení veřejné sítě pneumatických hodin ve francouzském hlavním městě. Viktor Popp byl ambiciózní a bezohledný, a protože viděl možnost obrovských zisků, neváhal založit vlastní společnost, aniž by respektoval spoluvlastnictví ostatních držitelů patentů. To mu způsobilo právní problémy a v kombinaci s jeho nepříliš brilantními schopnostmi v oblasti řízení podniku vedlo k tomu, že Compagnie byla během několika let převzata bankami a soukromými podnikateli, kteří z ní vytvořili úspěšnou společnost. 

Nebyl to jeden z mnoha bizarních návrhů určených k odsunutí do říše kuriozit. Dnes překvapuje velikost sítě, počet hodin a dlouhá životnost. Pneumatické hodiny poskytovaly v Paříži přesný čas tisícům a tisícům domácností, hotelů, úřadů a samozřejmě byly umístěny podél ulic. Od 10. let 19. století síť pneumatických hodin nedokázala čelit konkurenci elektrického systému, a proto byla na konci 20. let 20. století po téměř padesáti letech provozu definitivně ukončena

V Paříži na nábřeží Quai de la Gare se dodnes dochovala továrna na stlačený vzduch, kterou v roce 1891 postavila společnost Compagnie. Byla v provozu až do roku 1983 a stala se součástí francouzského národního dědictví průmyslové archeologie. Síť naposled sloužila Potrubní poště.


podružné pneumatické hodiny

Princip pneumatického systému

Velké kompresory přiváděly vzduch o tlaku 3 atmosféry do centrálních nádrží. Z nich byl vzduch dopravován do řady nádrží známých jako "distributory" vzduchu. Vzduchový impulz se jednou za minutu vpouštěl do sítě potrubí, kterým se dostával k jednotlivým podružným hodinám. Impuls se uskutečňoval jednou za minutu otevřením rozvodné skříně mechanicky ovládané z centrálních hodin pomocí excentru a pák. 

Srdcem systému byly v podstatě věžní hodiny vhodně upravené pro ovládání otevírání a zavírání rozvodné skříně. Tlak v potrubí zůstal několik sekund, což umožnilo reakci přijímacích hodin. Po skončení impulzu byl tlak vypuštěn do atmosféry. 

Účelem distribučních nádrží bylo udržovat konstantní tlak přibližně 0,75 atmosféry nad venkovním tlakem. V praxi zůstával rozvodný ventil otevřený přibližně dvacet sekund, což umožnilo tlakové vlně dosáhnout vzdálených hodin. Tlaková vlna se šířila v potrubíi rychlostí přibližně 4 km za sekundu. Vzdálené hodiny tak byly o několik sekund zpožděné. Tato skutečnost, která byla vzhledem k povaze zvolené přenosové sítě nevyhnutelná, znamenala, že s rostoucí vzdáleností přijímačů od centrálních hodin přicházel synchronizační signál za delší dobu. Zástupce společnosti tuto okolnost bagatelizoval: tvrdil, že kdokoli potřebuje absolutní časový údaj, musí se obrátit na astronomickou observatoř. hlavní hodiny pneumatického systému.

Distribuční síť, podružné hodiny

V době vypracování podkladového materiálu produkovaly kompresory přibližně 300 metrů krychlových stlačeného vzduchu za hodinu.

Distribuční síť se skládala z železných trubek umístěných v kanalizaci, které vedly podél budov, v nichž byly hodiny umístěny a končíly v každé místnosti, kde byly propojeny s podružnými hodinami tenkými olověnými nebo pryžovými hadičkami o průměru přibližně 3 milimetry. V podružných hodinách byly připojeny k malému pryžovému měchu. Při příchodu tlakového impulsu se měch každou minutu nafoukne, čímž zvedne páku se západkou, která posune o zub minutové kolo. Další západka brání tomu, aby se kolo vrátilo do předchozí polohy, když se měch po skončení přetlaku opět spustil. 

Jednou z výhod pro uživatele, byla skutečnost, že hodiny již nebylo třeba natahovat, což se týkalo i centrálních hodin. Stlačeným vzduchem se každou minutu závaží zvedla o stejnou hodnotu jako v předchozí minutě. Byl to skutečný rémontoir se stlačeným vzduchem, zajišťující rovnoměrnější chod hlavních hodin.

Všechna zařízení v řídicím centru byla zdvojena, takže v případě poruchy jednoho z nich byl vždy k dispozici záložní prvek. Koncept redundance se dodnes používá ve všech technických prostředích, kde je kontinuita služeb kritickým faktorem. I veškeré potrubí by bylo zdvojeno, opět se záměrem výměny nebo údržby. bez přerušení služby. 

Monitorovací systém

Každá dílčí síť jednotlivých obvodů měla pneumatické podružné monitorovací hodiny. Ty prostřednictvím trubiček malého průměru vysílali svůj stav do centra. Jinými slovy, v Rue Sainte-Anne byl znám čas, který ukazovaly hodiny v ostatních osmi obvodech. Každý z těchto osmi obvodů měl telefonní spojení s ulicemi Rue Sainte-Anne a Rue Saint-Fargeau.

Rozsah sítě

Systém byl nejprve vyzkoušen v I. a II. obvodu, později měla být Paříž rozdělena do devíti obvodů, jejichž centrum se mělo nacházet na adrese Rue Sainte-Anne 7, a stlačený vzduch měla dodávat pouze jedna výrobní továrna na adrese Rue Saint-Far-geau v oblasti Belleville. Ve dvou tehdy obsluhovaných segmentech bylo 14 pouličních hodin s celkem 33 ciferníky, které byly umístěny na různých bulvárech a také na Place du Théatre-Français, Rue de Rivoli, Place de la Chaussée-d'Antin, Boulevard Hausmann, Rue Montmartre, Rue des Tuileries a Rue Drouot. Pouliční hodiny, s jedním nebo třemi ciferníky, vyrobené z litiny, opatřené modrým pozadím ciferníků a čitelnými římskými číslicemi, v noci vnitřně osvětlené plynovým hořákem. Co se týče vnitřních hodin, v době zpracování zprávy bylo v provozu přibližně 700 objektů s celkem asi 3 500 hodinami, což odpovídá přibližně 1 650 účastníkům. Potrubní síť v obou okresech měřila 32 kilometrů a přibližně 65 kilometrů potrubí položeného v budovách. 

Ceny předplatného pro soukromé osoby činily pět centů denně za jedny podružné hodiny, čtyři centy denně za druhé a tři centy denně pro třetí nebo další. U instalací v hotelech s více než 100 hodinami se cena předplatného vypočítává individuálně náklady na instalaci: předplatitel začne platit až poté, co jeho hodiny začnou fungovat. Pokud nás dosud udivovala modernost marketingu této iniciativy, pak nás může vyděsit jen další aspekt smlouvy: přijímací hodiny dodávala a instalovala společnost zdarma, ale pokud předplatitel odevzdal své vlastní hodiny, byly mu vráceny s výměnou strojku, aby byl vhodný pro příjem vzdušného impulsu. stlačené! A to vše bez poplatků! Není těžké si představit masakr hodin, obětí moderní doby. 

Čas byl přejímán z Centrální astronomické observatoře a referenční čas byl střední čas pařížského poledníku. Každý den v poledne chodil na observatoř kontrolor (zpravodaj ho označil za "zvláštního"), aby "odměřil hodiny". Na dotaz členů výboru, kteří se nad tím podivovali tento postup a navrhl, že možná že příjem elektrického signálu přímo z observatoře by byl výhodnější, zástupce společnosti oponoval, že jeho společnost by elektrický signál nevyužila, protože je známo, že je silně ovlivněn atmosférickými vlivy. Pneumatický systém byl také popsán jako prakticky necitlivý na sezónní klimatické výkyvy, protože teplota a vlhkost v odpadní jímce nejsou citlivé na sezónní výkyvy a zůstávají po celý rok téměř konstantní a nebyly zaznamenány žádné sekundární problémy, jako je kondenzace. 

V Paříži na nábřeží Quai de la Gare se dodnes dochovala továrna na stlačený vzduch, kterou v roce 1891 postavila společnost Compagnie. Byla v provozu až do roku 1983 a stala se součástí francouzského národního dědictví průmyslové archeologie. Síť naposled sloužila Potrubní poště.


Použití patentu Maxe Fischera z roku 1926 - žárovkový kompresor


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu