nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Kvalifikované časové razítko - Time Stamp

Časové razítko je doplňkový soubor, který pro daný elektronický dokument osvědčuje jeho existenci v určitém čase. Nejčastěji se používá v elektronických podatelnách a při datování smluv a podobných dokumentů. Kvalifikované časové razítko poskytují certifikační autority (zpravidla po Internetu). Způsob jeho poskytování a obsah je v ČR určen zákonem o elektronickém podpisu a je také nejčastěji používán společně s elektronickým podpisem.

Zdálo by ce, že okamžik vzniku či změně nějakého dokumentu dostatečně určují údaje o datu a času vedené operečním systémem. Ty však určují, kdy byl soubor pravděpodobně naposledy změněn na daném médiu a odvozují se od informací operačního systému počítače, které lze často uživalelsky změnit.  Uváděné údaje lze velmi jednoduše pozměnit, takže valnou vypovídací hodnotu nemají.  Proto musí být použita externí autorita.

Princip celého procesu vydání časové značky je relativně jednoduchý. Je založen na výpočtu "otisku dat" speciálním klientským softwarem. "Otisk dat"  lze vzdáleně  přirovnat k výpočtu kontrolního součtu, jen způsob výpočtu je poněkud sofistikovanější. Používá se některý hash algoritmus, proto i výsledek se často označuje jako HASH. 

HASH příslušenící k dokumentu je doplněn dalšími údaji do formy žádosti o vydání časové značky, která je následně odeslána autoritě časové značky. Tam je žádost zpracována tak, že k dodanému HASHi je přidán přesný časový údaj a celý tento „balíček“ je elektronicky podepsán privátním klíčem autority časové značky. Tím je zajištěna důvěryhodnost časového údaje. Takto vytvořené časové razítko je doručeno žadateli. Pokud bude do souboru, který je časovým razítkem označen, následně proveden jakýkoliv zásah, změní se také jeho HASH, který již nebude odpovídat původnímu, a časové razítko bude neplatné.

 

Jednoduchý příklad razítka pro zvolený dokument smlouva.doc. Pro tento dokument byl programem AEC TS Client spočítán HASH a po Internetu vyžádáno časové razítko.  Přijatá podepsaná časová značka je uložena jako souboru smlouva.doc.TST Přípona TST znamená soubor typu Time Stamp Token Files. Soubor je binární, po dekódování vypadá přibližně takto:

check signature passed
GMT 15.1.2007 11:22:23
hash algorithm SHA-1
HASH 6665638e6bf114d06ebb00a2ccd8026ea514a153
serial number 06a1613137cdc5d07280
policy 1.3.6.1.4.1.4020.1.2.2.1 

Z tabulky je vidět, jaké údaje razítko obsahuje. Programem AEC TS Client lze zpětně ověřit, zda časová značka v souboru smlouva.doc.TST stále platí pro soubor smlouva.doc..

Několik zajímavých odkazů:


Časová razítka u elektronických souborů je věc poměrně nová. Jsou to jakási razítka virtuální. Přesto se Virtuální muzeum zajímá spíše o historická reálná razítka. I v minulosti bylo nutné osvědčit nějaký čas. 

Nejznámější značkovací hodiny byly hodiny docházkové - píchačky

Podobnou funkci měly strážní hodiny, kde byl do  papírového kotoučku  "děrován"  kód klíče, uloženého na určitém místě. Papírový kotouček  byl otáčen hodinovým strojem. Tím bylo osvědčeno,  kdy a kde se strážný s hodinami vyskytoval.

Na obrázcích je ukázáno časové razítko, které asi nejlépe odpovídá názvu stránky. Bylo používáno na vrátnici nejmenovaného podniku k označování zboží i písemností vrátnicí procházejících. Později sloužilo jako svérázné těžítko, až se dostalo do soukromé sbírky. 

Podobné razítko v Hodináriu Děčín vystavujeme trochu neuctivě na výstavce Nonsens 2015.


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu