Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

POZVÁNKA PRO PETRA VOKA Z ROŽMBERKA
(a ne jen pro něj)

V souvislosti s letošním „Rožmberským rokem“, který v roce 2011 probíhá v celých jižních Čechách,  nás zajímalo, zda by exponáty Věžního muzejíčka v Soběslavi mohly vzbudit pozornost Petra Voka z Rožmberka

Petr Vok byl významným mecenášem a sběratelem. Své sbírky budoval systematicky a obsahovaly umělecká díla i vědecké přístroje. Už v době svého pobytu v Bechyni si v roce 1585 nechal zhotovit přístroj, který určoval směr větru. Rožmberský historik Václav Březan uvádí, že tuto práci Petr Vok svěřil Pavlovi, hodináři z Litomyšle a Matouši Ornysovi, malíři z Prahy. V Bechyni se Petr Vok zajímal také o věžní hodiny a nechal pro ně v roce 1584 u zvonaře Brikcího z Cinperku v Novém Městě pražském odlít dva cimbály (větší o váze 385 kg a menší o váze 127 kg). 

Z další poznámky Václava Březana se dozvídáme, že Petr Vok byl v péči o své sbírky velmi pečlivý. V roce 1601 dokonce „/…/ s Janem Richterem, hodinářem v městě Krumlově Českém, pan vladař úmluvu učiniti ráčil v příčině opatrování, vytírání a spravování Jeho Milosti páně všelijakých hodin“.

Zdá se tedy, že by Věžní muzejíčko mělo co nabídnout i Petru Vokovi, pokud by je navštíviti ráčil. I vy budete mít možnost přesvědčit se, co pro Vás Věžní muzejíčko v nadcházející  sezóně připravilo. Kromě již známé expozice, jejímž základem je restaurovaný stroj věžních hodin se základem z 15. století uvidíte ...... Ale to se přijďte podívat sami. Věžní muzejíčko bude otevřeno v červenci a v srpnu. 

Podrobnější článek PETR VOK Z ROŽMBERKA – MECENÁŠ A SBĚRATEL


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu