nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Síťovky

Hodiny, které jdou, ale netikají.

Elektrické hodiny se synchronním motorem a hodiny odvozované od frekvence sítě.Hodiny které jdou, ale netikají. Oni vlastně nejdou, protože tikání je zvuk, který doprovází funkci kroku. Bez kroku nelze jít. Jednotka času je odvozena z kmitočtu elektrické sítě. Proto hodiny síťovky. Síťovky v mechanickém provedení pohání trvale synchronní elektromotor. Převodová soukolí se otáčejí plynule. Mají-li hodiny vteřinovou ručičku, můžeme plynulý pohyb snadno pozorovat. (V elektronické podobě se síť jako časový normál používala například u prvních digitálních budíků. V tomto případě elektronika počítá počet kmitů sítě, přepočte ho na čas a digitálně zobrazuje.)

Časovýnormál je snadno dostupný. Hodiny jsou ovšem závislé na nepřerušované dodávce elektrického. Po výpadku některé motory samovolně nastartují a ukazují tak chybný časový údaj. Naopak výhodou pohonu synchronním motorem je to, že časový normál a zdroj energie jedno jsou. To vede i ke konstrukcím kombinujícím hodiny s jiným spotřebičem. Časté je použití jako spínací hodiny. Jsou ovšem i kombinace s lampičkou, případně s elektrickým budíkem.

Frekvence 50 Hz je pro mechanické hodiny dost vysoká. Proto jsou synchronní motory pro hodiny konstruovány jako mnohopólové. Při 50 pólech se rotor otočí jednou za vteřinu. To už jsou otáčky běžně v hodinách používané. Jednodušší motory pro hodiny jsou bez rozběhových vinutí. Dokáží se točit, ale samy se po výpadku proudu nerozběhnou. Hodiny mají proto mechanické rozběhové zařízení. Obvykle je možné zatažením za táhlo nebo otočením vačky pružinkou postrčit rotor a tak ho roztočit.

Anglické hodiny METAMEC Dereham, Norfolk - 50 léta minulého století

Svítící elektrický synchronní budík METAMEC, Dereham, Norfolk, 50 léta minulého století Svítící elektrický synchronní budík METAMEC, Dereham, Norfolk, 50 léta minulého století Svítící elektrický synchronní budík METAMEC, Dereham, Norfolk, 50 léta minulého století Svítící elektrický synchronní budík METAMEC, Dereham, Norfolk, 50 léta minulého století
Obrázky se dají jednotlivě zvětšit

Tyto hodiny používají elektrickou síť trojím způsobem. Osvětlují okolí, udávají čas a hlasitě elektricky budí. Pocházejí z padesátých let minulého století. Datování se opírá o fakt, že budíky s osvětlením začala firma METAMEC v Derehamu vyrábět v roce 1952 a v roce 1962 již montovala modernější typ stroje SS, tedy Self-starting synchronous movement.

Dobře viditelná je patice na trubkovou žárovku namontovaná na vrcholu hodin. Osvětlení je ovládané samostatným vypínačem. S funkcí hodin nesouvisí. Zda k osvětlení patřilo nějaké stínítko, se nepodařilo dohledat.

Hodinový stroj ve schráně z bílého bakelitu je poháněn 50 pólovým synchronním motorem s převodem na minutovou a hodinovou ručičku. Absence sekundové ručičky poněkud znesnadňuje rozběh hodin. Synchronní motor nemá automatický start, není proto na první pohled jasné, zda se rozběh podařil. Rozběh se provádí otočením startovací vačky (na obrázku 2 druhý prvek zleva) a u hodin v horším stavu se musí několikrát opakovat.

Budík je realizován poměrně jednoduše vibrační destičkou (4. obrázek, na 3. obrázku destička demontovaná) Pokud je destička v blízkosti kotvy statoru, docela intenzííívně drnčí. Doladění zvuku se provede distančním šroubkem (na 2. obrázku malý černý bod vpravo). V klidové poloze je destička oddálena vačkou nastavení budíku. Po spuštění budíku se destička přiblíží ke kotvě a budík budí. Zastavení se provede zamáčknutím trnu pod destičku. Tím dojde opět k jejímu oddálení. Nedochází tak k žádnému vypínání a zapínání elektrického proudu.

Rozmanitost hodin firmy METAMEC inspiruje k tvorbě specializovaných sbírek. I na Internetu najdeme dost odkazů. Svítících hodin ovšem pomálu.

Jiná varianta Metamac Metamec Model 856


Již jsme uvedli mluvící hodinky z roku 1895. Tentokrát to budou

Tlampačohodiny Rufa Sprechanlagen z roku 1956 (Uhr - Lautsprecher)

Hodiny mohou mluvit z reproduktoru třeba i hlasem vašeho "oblíbeného politika". Jedná se totiž o hodiny vestavěné do "reprobedny". Termín Uhr-Lautsprecher lze možná přeložit i jako hodinotlampač nebo tlampačohodiny. Stačí připojit třeba k rozhlasu po drátě a můžete sledovat plynutí času během jeho projevu. Naštěstí i legendární "dráťák" vysílal hudbu. Za doprovodu linoucích se tónů by snad i hodinový stroj lépe snášel působení magnetického pole reproduktoru.

Hodiny Rufa rok 1956 Hodiny Rufa rok 1956 - sysnchronní motor na 220 V Hodiny Rufa rok 1956 - doplněn reproduktorem

Náznak historie výrobce Rufa Sprechanlagen, Dietze & Co Küps,Ofr. najdete na firemní stránce www.rufa.de. V současné době má firma poněkud jiný výrobní program. Informace o výrobě hodin jsme zatím nenašli. Něco k tématu je i na stránkách rádiomusea


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu