nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Sluneční digitálky

Za sluneční hodiny lze považovat různé konstrukce. Například elektronické digitální hodiny napájené fotovoltaickým článkem. I ty jde také považovat za hraniční typ slunečních hodin. Ze stejné oblasti pochází "sledovač Slunce", který fotovoltaické panely natáčí automaticky ke Slunci. Stačí doplnit ukazatel a máme kuriózní elektromechanické sluneční hodiny. 

Patrně extrémem jsou sluneční hodiny ukazující střední čas. Realizovány jsou pomocí polosu a  počítače, který vhodným způsobem nastavuje číselník hodin. My ale budeme mluvit o slunečních digitálkách fungujících bez jakékoliv elektroniky. Uvedeme hned tři typy takových slunečních hodin. 

 sluneční digi - projekčníProjekční hodiny

Nejjednodušší je, vyříznout číslice to stínícího plechu. Nastavují se tak, aby štěrbina měla směr zemské osy. Je u nich vše tak trochu "naruby" Místo polosu  je soustava štěrbin, na ciferníku je jediná čára. Ostrost odečítání údaje je celkem dobrá.  Vyrábí firma Harmony UH a daly se koupitt v eshopu.

Světlovodná vlákna a sedmisegmentový display

Podstatně složitější konstrukce je u hodin představených na stránce  www.hineslab.com Opět jde o hodiny, které převádějí úhel natočení Země ke Slunci  na giditální hodnotu. Pomocí stínících masek a světlovodů rozsvěcujících sedmisegmentový displej. Které segmenty budou svítit ovlivňuje soustava štěrbin v stínící masce. Při zdánlivém pohybu Slunce světlo procházející štěrbinou postupně dopadá na různé  kombinace světlovodných vláken sestavených tak, aby displej zobrazoval příslušnou číslici. Na animovaných obrázcích je to k vidění na původních stránkách. 

Lze vytvořit ještě mnohé konstrukce. Podívejte se například na stránku parku slunečních hodin v Holandsku. Zajímavé jsou třeba hodiny Sonius' Tree. 

Stínící dvojitá soustava štětbin

Třetí systém a asi nejzajímavější systém představuje stránka  www.digitalsundial.com. Jde o digitální zobrazení času vzniklé dvojitou soustavou štěrbin. Podle hodinového úhlu pod kterým dopadá sluneční paprsek, soustava štěrbin propustí jen tu část světla, která vytvoří obraz číslice. Je to myšlenka velmi prostá avšak realizovatelná až moderní technologií. Výroba soustavy stínících pásků napařených na skle vyžaduje značnou přesnost.

Na uvedeném webu si můžete hodiny i koupit. Nabízejí se v několika variantách, buď se zrcadlem nebo pozorované ze zadní strany. Doporučujeme návštěvu stránky.   


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu