český spolek horologický

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
počitadla
grafika3b
Valid XHTML 1.0 Transitional
grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání


  

 

 

grafika

Podpořte tento web či Český spolek horologický

Tento web je tvořen skupinou obdivovatelů hodin a zejména orlojů sdružených v "Českém spolku horologickém" (IČO 26573008) a dalšími příznivci většinou zdarma.  Provoz webových stránek a různé formality již bohužel zdarma nejsou. Dosud všechny náklady byly hrazeny z osobních prostředků zakládajících členů. Pokud se vám stránky líbí, či jste zde nalezli důležitou informaci, můžete nás několika způsoby podpořit.

Finanční dar, dobrovolná pomoc, sponzorský příspěvek…
    Každá forma podpory má své výhody a nevýhody.

Poskytnutí daru je nejpřímější forma pomoci. V minulosti jako dárci vystupovaly různé organizace či soukromé osoby. Namátkově: Magistrát hl. m. Prahy, Metrostav a.s., Potrubí Praha a.s. a  soukromé osoby. Dar je možné poskytnout na transparentní účet vedený u Komerční banky: 

43-6685250287 / 0100

O tom, jak darovat se obecně můžete informovat například na stránkách www.neziskovky.cz Na poskytnutý dar vystavíme doklad o daru nebo podepíšeme darovací smlouvu. Na poskytnutý dar můžete většinou uplatnit odpočet ze základu výpočtu daně.  Můžete navrhnout vlastní smlouvu nebo využít tento vzor smlouvy

Vaše peníze nejsou náš cíl, ale prostředek pro další provoz a rozvoj serveru. 


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu