nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Strážce času v Sezimově Ústí

Fotografie Strážce času byla pořízena 12.3.2007 v 11:03. Stín ukazuje přibliž 10:50 a nachází se před čárou rovníku. Údaj odpovídá místnímu slunečnímu času.

Sluneční hodiny symbolizují sepětí člověka s přírodou.  Proto jsem rád, že například i v Sezimově Ústí byla postavena nová čtyřmetrová socha Strážce času  - artefakt s funkcí slunečních hodin. (Web autora zde).  Podrobnější informace hodinářské najdete i v katalogu slunečních hodin. Jsem rád že hodiny byly postaveny  i přes rozporuplné reakce, které to  vyvolalo. 

Kupodivu polemika o vhodnosti této sochy probírá také otázku, jaký čas vlastně sluneční hodiny mají ukazovat. Fotografie Strážce času byla pořízena 12.3.2007 v 11:03. Stín ukazuje přibliž 10:50 a nachází se před čárou rovníku. Údaj odpovídá místnímu slunečnímu času. 

 Vytrženo z diskuse na  www.sezimovousti.cz : "Hodiny které ukazují špatný čas jsou prostě špatné."  .... " Pokud Vám přesně jdoucí hodiny připadají jako porušování přírodních zákonů, doporučuji Vám odborné vyšetření Vašeho duševního stavu od MUDr. Cimického."  .....

Historické hodiny ukazují obvykle místní pravý sluneční čas. Tento čas ovšem plyne poněkud nerovnoměrně. Je otázka, zda se máme pokoušet "běh Slunce" vtěsnat do rovnoměrnosti času  středoevropského. Udělat to patrně lze. Lze zkonstruovat  číselníky, či speciálně tvarovat ukazatel času a  přímo odečítat SEČ s ohledem na den v roce a letní posun. Složitost odečítání tohoto času ovšem způsobí větší problémy než  přepočet podle časové rovnice.

Hodiny ukazující pravý místní sluneční čas se mohou značně rozcházet  s "občanským" pásmovým časem. Pokud chceme získat čas pásmový, musíme provést několik korekcí. Korekci vzhledem k poloze, korekci podle časové rovnice a případnou korekci na letní čas.

Naštěstí v tomto případě není korekce vzhledem k  poloze příliš velká. 15. poledník prochází  nedaleko. (360 stupňů děleno 24 hodinami je 15 stupňů. 15. poledník odpovídá posunu o jednu  hodinu, tedy SEČ.) Přesněji řečeno, hodiny jsou na 14° 42' 2.14'' východní délky. Na jeden stupeň zeměpisné délky připadají 4 minuty časového posunu (60 / 15 = 4). Stanoviště je tedy 18 úhlových minut západněji od "pásmového" poledníku. Musíme k údaji hodin připočítat cca 1 minutu (4 * 18 / 60 = 55 sekund)

Podstatnější korekci musíme udělat podle časové rovnice, která určuje rozdíl mezi pravým a středním slunečním časem. Tento rozdíl je způsoben jednak nerovnoměrným pohybem Země kolem Slunce (Keplerovy zákony), jednak sklonem osy rotace Země vůči dráze oběhu kolem Slunce.  Časová rovnice se obvykle vyjadřuje tabulkou, případně grafem.   Podle data v roce  se korekce pohybuje od cca - 14 minut do +16 a půl minuty.  12.3. je třeba k zobrazenému času přičítat cca 10 minut.

Korekce na případný letní čas už je jednoduchá. Plus jedna hodina v době platnosti letního času.

Zeměpisný posun a posun letního času jsou konstantní a je možné je korigovat natočením ciferníku. Korekce podle časové rovnice je složitější křivka jménem analema. Lze ji nakreslit na ciferník, nebo podle ní tvarovat ukazatel. Čas je pak odečítán v části křivky příslušné k určitému datu v roce.  Pozorovatel je v dost obtížné situaci, protože musí rozhodující bod určit obvykle podle znamení zvěrokruhu. 

 Z úcty k tradici si myslím, že sluneční hodiny mají ukazovat pravý sluneční čas příslušný k stanovišti. Korekci podle časové rovnice by měla usnadňovat vhodná tabulka. Kdyby taková byla i u Strážce času, nebylo by možné remcat na to, že socha ukazuje špatně.   (Ačkoliv. Remcat je možné vždy.)


Dodatek srpen 2009.  Nevím, zda remcání pomohlo, ale nyní již u Strážce času dvě vysvětlující tabulky jsou.

Vysvětlující tTabulka u Strážce času Vysvětlující tTabulka u Strážce času

Tabulky jednak uvádějí základní informace o "největších slunečních horizontálních hodinách v České republice s ciferníkem 20 x 21 m  vybudovaných v Sezimově Ústí v roce 2005. Hodiny se nacházejí ve výšce 412 , n.m. a ukazují pravý sluneční čas odpovídající poloze 14° 41' východní zeměpisné délky a 49° 24' severní šířky. 

Dále jsou na tabulkách vyčísleny časové odchylky po 15 dnech a zároveň je tato zázislost zobrazena jako graf. 

Druhá tabulka uvádí znamení zvěrokruhu a grafické znázornění závislosti výšky Slunce nad obzozem na hodině a datu. Na posledním zobrazení je ciferník hodin s doplněnými astronomickými údaji.

Pouze jeden údaj vzbuzuje pochybnosti. Socha údajně drží kouli v LEVÉ ruce. Možná má přezdívaný "lovec tuleňů" obě ruce levé. ;-(


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu