nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

radnice

Hodiny ve věži staré táborské radnice

Věžní hodiny mají obvykle dvě ručičky. Malou a velkou. Používat zdrobněliny pro označení objektů několikametrových je specialitou češtiny. Proto nebudeme jediné "rafice" hodin na věži bývalé radnice v Táboře říkat malá ručička, ale hodinová rafie. Má sice podobu opravdové ručičky, je to však pořádná pracka.

Trocha historie

Stará táborská radnice stojí na západní straně Žižkova náměstí a patří mezi nejvýznamnější památky pozdní gotiky českých měst. Od roku 1960 slouží stará radnice jako muzeum a je součástí dříve Muzea husitského revolučního hnutí, dnes s názvem Husitské muzeum v Táboře.

Historie budovy sahá přibližně do stejné doby kdy se započalo se stavbou kostela Proměnění Páně, někdy na přelomu 15. a 16. stol., nejpozději však počátkem 16. stol. Byly strženy tři domy na západní straně náměstí a tak se uvolnil dostatečně velký prostor pro budovu monumentální radnice. Jako autor je uváděn Wendel Roskopf, snad původem z Lužnice. To dokládá jeho značka na městském znaku s letopočtem 1515-1516.

 Stavba byla dokončena nejspíše roku 1521. Roku 1650 došlo k úpravám štítu a v roce 1679 byla budova barokně upravena za účasti Antonia de Alfieriho. V roce 1878 za účasti architekta Josefa Niklase byly pseudogoticky upraveny štíty a zvýšena věž. Pozdější úpravy již nijak závažně nezasáhly do vzhledu radnice. A tak dnes radnici můžeme vidět Niklasově historizující úpravě.

(Kolektiv autorů, Umělecké památky Čech 3, [P/Š], Academia, 1980)

Jsme muzeum virtuální, proto zařazujeme na tuto stránku zajímavý pohled na ciferník. Hodiny na fotografii ukazují stále správný čas. Respektive ukazují čas nastavený na vašem počítači. Pro jistotu jsou vpravo dole kontrolní digitálky. Jedná se o další hodiny z kolekce virtuálních hodin vytvořených pro tento server technologií FLASH.

Je jen podivné, že správně jdou i hodiny na dolní prastaré pohlednici. Že už by v té době byl FLASH ???L.P.


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu