Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Stroj věžních hodin 1884 - Podmokly

Další velký exponát Hodinária pochází z evangelického kostela v Podmoklech. V německých pramenech je kostel uváděn jako evangelische Christuskirche. Kostel byl vybudován zásluhou podnikatele Franze Jordana, který také založil v Podmoklech čokoládovnu (na jejíž tradici později navázala známá Diana), podle plánů drážďanského architekta G. L. Moeckela. Kostel se pyšní tím, že na zdejší varhany v roce 1923 hrál Albert Schweitzer.

Malá osada Podmokly, ležící na druhém břehu Labe proti Děčínu, se začala rozrůstat v polovině 19.stol. v souvislosti s rozvíjejícím se průmyslem v této lokalitě. Pro potřeby protestantského obyvatelstva, které bylo v této obci početně zastoupeno, byl na Teplické ulici postaven evangelický kostel s vysokou špičatou věží. Do kostela, jenž byl dostavěn v roce 1884, byly téhož roku zakoupeny věžní hodiny od firmy Julius Hiemann ze saského Lipska. 

Hodinový stroj je uložen v litinovém rámu. Grahamův krok je řízen kyvadlem, zavěšeným na ocelové planžetě. Téměř dvoumetrová kyvadlová tyč je dřevěná, na konci osazená těžkou litinovou čočkou. Bití je čtvrťové, stroj odbíjí jednotlivé čtvrtě, v celou hodinu se odjistí odbíjení příslušného počtu hodin. Plynulost odbíjení regulují dva plechové větrníky.

Energii dodávají tři těžká litinová závaží, zavěšená na ocelových lanech. Závaží bylo nutno ručně klikou vytahovat každý den přes hnací bubny.

Hodiny sloužily na věži až do osmdesátých let minulého století, kdy byly pro časté poruchy odstaveny a posléze nahrazeny moderním strojem, elektronicky řízeným.

K hodinám se dochovaly dvě zajímavé zprávy, jedna pochází od studentů Jiřího Payna a Miroslava Čaška, kteří v létě roku 1977 stroj opravovali. Druhou sepsal tehdejší pražský orlojník pan Zámečník, který posuzoval stav hodin a doporučil jejich výměnu.

Nepotřebný stroj, o který nejevilo zájem ani místní muzeum, byl zakoupen členy občanského sdružení "Virtuální muzeum hodin o.s.". Po vyčištění a nezbytných opravách byl stroj zapůjčen pro potřeby nově vznikajícího „Věžního muzejíčka“ ve věži v Soběslavi a později opět převezen do Hodinária v Děčíně. To se ovšem "sdružení" jmenovalo již Český spolek horologický.

Stroj je vystaven na kovovém podstavci, který omožňuje předvést stroj v několikahodinovém provozu. Rovněž pro předvedení funkce je stroj doplněn neautentickými cimbály. Kdo v jejich odbíjení uslyší přijíždějící vlak, nebude daleko od pravdy.

Několik fotografií z instalace hodin

Král, Baudisch, Kořínek Jirka Kořínek ing. Baudisch a pan Kořínek

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu