Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Starý věžní stroj - nalezené signatury

Když se jednotlivé součástky hodin ze soběslavské věže začaly vynořovat z čistících lázní, objevily se na nich staré signatury a datace a s nimi vznikly i nové otázky. 

 Nejstarší signatura je z opravy z roku 1743. Starší signatury a datace asi zanikly spolu s díly náležejícími lihýřovému regulátoru, pokud tam vůbec byly. Možná se dřív na stroje ani hodináři nepodepisovali.

Signatury a datace na součástkách stroje nejsou podloženy dosud známými prozkoumanými písemnými prameny. V následující tabulce vidíme srovnání údajů z těchto odlišných zdrojů - Pp - písemné prameny, S1- datace stroje 1, S2 - datace stroje 2. 

Rok Akce 
 1484 Pp První zmínka o hodinách na věži
 1677 Pp Dodání  hodin od Němce Jana Möltzera, hodináře a měšťana z Jindřichova Hradce
1703  Pp  Nový cimbál
1707  Pp Rozsáhlá rekonstrukce
1743  S1 Johan Höner Kraslice - oprava 
 - Johan Höner z Bechyně byl známý stavitel věžních hodin 18. století
1771  S1 Wasmon
1806  S1 Karl Kraszl
??   S1 Joseph Kotrbeletz
1829  S2 Joseph Kotrbeletz
1872  Pp Oprava zámečnický mistr Kopecký 
1957  S2 Opraveno O.P.K. Soběslav  Zedník, Hořický
1959   Pp Hodiny demontovány a nahrazeny novým strojem 

Poměrně s jistotou lze tvrdit, že nalezený stroj jsou hodiny, které v roce 1957 opravdu na věži byly. Hodiny vykazují známky značného stáří. Podle názoru restaurátora jsou až "neuvěřitelně staré", zvláště některé jejich části, zejména rám mohly pocházet již z prvních hodin. Tuto úvahu podporují záznamy o spotřebovaném železe. Při následných opravách i v případědě, že "byly dělány hodiny nový" zakoupené množství železa ani zdaleka nestačilo na výrobu celých hodin. Železo bylo v té době drahé. Dědily se i konské podkovy. Máme tady za to, že šlo vždy o přestavbu ve které byl použit starý rám, možná již z prvních hodiny v Soběslavi, tedy hodin z roku 1484. Provedení ručně kovaného rámu jako štíhlé vysoké klece zakončené hlavicemi ve tvaru gotických hřebů napovídá, že hodiny pochází z doby mistra Hanuše. 

Mistra Hanuše, tedy Jana Růže, zdokonalitele Pražského orloje nepřipomínáme náhodou. Hodiny v Soběslavské věži souvisejí s Jindřichovým Hradcem a v  Jindřichově Hradci poněkud nejasně zmizely jiné vzácné hodiny mistra Hanuše. Nabízí se otázka, zda rám soběslavského stroje nepochází z těchto ztracených hodin. Prostor pro badatele je tedy otevřen .


Nalezené signatury a datace - velký stroj: 

Johan Höner Kraslice 1743


Wasmon 1791


Karl Kraszl 1806Joseph Kotrbeletz 


Malý stroj (čtvrtek)

Joseph Kotrbeletz 1829

Opraveno O.P.K. Soběslav 1957   Zedník B. Hořický Jar.
Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu