nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Čas plyne jako voda ... Hodiny vodní

Vodní hodiny se objevily na scéně již v počátcích měření času v Egyptě a na Dálném východě. K velké dokonalosti je pak dovedli Řekové. Vodní hodiny poskytly možnost určení času i době či místě, kde Slunce nesvítí a není tak možné použít mnohem přesnějších hodin slunečních. Nejstarší hodiny pracovaly podobně jako později  hodiny přesýpací. Čas se poměřoval dobou, za kterou nateče nebo vyteče voda do nebo z  vhodné nádoby.

Starověcí stavitelé hodin se museli vyrovnat s několika problémy. Bylo nutné se vypořádat s faktem, že voda samovolně neteče rovnoměrně. Rychlost toku závisí zejména na rozdílu hladin. Množství protékající vody závisí na velikosti otvoru. Vytékající voda z nádoby, snižuje rozdíl hladin, a tak musí být případná stupnice nerovnoměrná.   

Druhým nepříjemným faktem bylo to, že vodní hodiny se stavěly převážně v době, kdy se délka "hodin" v průběhu roku měnila.  Bylo nutné průběžně upravovat velikost otvorů, kterými voda  natékala nebo vytékala. Další, častěji používanou,  možností  bylo měnit objem nádoby - například zasouváním vhodného trnu, nebo použít soustavy "ciferníků".  

Bylo také třeba měřit delší časové úseky. První vodní hodiny představovala miska s malým otvorem,  položená na vodní hladinu. Miska se zvolna plnila vodou, až se za relativně stálý časový usek ponořila.  Patrně problémy s neustálým hledáním utopené misky vedly k sestrojení mechanismů, které začaly počítat, kolikrát k potopení došlo, nebo naopak s větší přesností měřily pomalou změnu výšky hladiny u velkých nádob.  U vodních hodin se tak objevily první převody.  Nejprve z kladek a provazů, později převody pomocí ozubených kol. Vodní hodiny tak daly základ k mechanickým hodinám všeobecně. 

Jednoduchost principu vodních hodin na jedné straně a síla tekoucí vody na straně druhé umožnily vytvoření důmyslných hydraulických mechanizmů, které kromě měření času začaly udivoval svým technickým a uměleckém zpracováním.  Hodiny postupně dostaly figurální výzdobu, ukazovaly další astronomické  údaje, doplňovaly se vodotrysky. 

I dnes se můžeme setkat s novými vodními hodinami. Nemají však za úkol primárně měřit čas. Těžko by také dosáhly běžně požadované  přesnost. Jsou to spíše sochařsky ztvárněné artefakty. Ozvláštňují některé exteriéry i interiéry. Okouzlují nás tekoucí vodou  a oživují tak představu plynoucího času.  

Na této a dalších stránkách uvidíte několik ukázek nádherných děl sochařů či architektů i bláznivých nápadů stavitelů vodních hodin. Na stránce jsou například fotografie hodin z dílny sochaře  Elmsteinera z Rakouska.  Dále si  pak můžete prohlédnout:

Pokud budeme pojem vodní hodiny chápat v širším slova smyslu, můžeme sem zařadit ještě vodní minutku, či nápad  na vodní budík. Těžko sem ale zařadíme hodiny, které se také jako vodní začaly označovat, ačkoliv jde o hodiny elektrické na baterii, kde jako elektrolyt působí voda. 


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu