nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

TIME FLOW CLOCK
     - hodiny protékajícího času

realizace1 realizace 2

Francouz Bernard Gitton v roce 1979 vytvořil ze  skleněných trubic několik fantastických vodních hodin. Dnes je ve světě více než 30 míst, kde se lze těmto hodinám obdivovat. Je to například The Children´s Museum v Indianopolis, obchodní centrum Sao Paulo a další.

Na obrázcích můžete vidět dvě realizace těchto hodin.  Hodiny se skládají ze soustavy skleněných trubic, ve kterých se pohybuje kapalina (obvykle směs vody a lihu). Úroveň hladiny v levé trubici ukazuje hodiny, v pravé trubici minuty. Kapalina je pumpována elektrickou pumpou ze základní nádoby do horní nádoby. Odtud je po částech v pravidelných intervalech vypouštěna do střední soustavy sifonů. To je na pohled nejzajímavější část, protože soustavou sifonů kapalina prochází v závislosti na jejich okamžitém naplnění. Více u animace.  Detailní popis najde laskavý čtenář v odkazech na anglicky nebo francouzsky  psaný text.  

Díky panu Ronaldu Barthovi máme možnost celý děj pozorovat na počítačové animaci vytvoření v java scriptu. (Program je z roku 2000. Dnes s ním mají některé prohlížeče určitý problém.) Na info stránce jeho serveru můžeme po fázích sledovat protékání času modelem. 

Zde jen krátký popis. Model ukazuje, jak je konečně na našem serveru zvykem, čas platný na vašem počítači. Zcela vlevo hodinová trubice, vpravo pak minutová trubice. V levé střední části je 5 sifonů. Dávka kapaliny přitéká každých 7,5 sec. První sifon proteče  za 15 sec., druhý za 30 sekund,  třetí za jednu minutu, čtvrtý za 2 minuty a pátý za 4 minuty. Vyprázdnění 5. sifónu se díky podtlaku projeví v trubici počítající minuty, do které díky tomu přiteče další dávka kapaliny. Obdobně po naplnění minutové trubice a jejím odtékání dojde díky podtlaku k naplnění hodinové trubice o jednu hodinu.  Po naplnění hodinové trubice, tato přepadem zcela vyteče a vše se opakuje. Úžasné. 

Na závěr si dovolím v úctě smeknout dva klobouky. Jeden na počest pana Bernarda Gittona a druhý na počest pana Ronalda Bartha.

Animace zde

Další odkazy na stránky o těchto hodinách:


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu