Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Highslide JS Highslide JS

zvon Velký později zvaný Petr Pavel

Hlavní zvon soběslavské věže.
Vysvěcený v roce 1492, přelit v roce 1663
.


SPODNÍ PRŮMĚR 144 CM

HMOTNOST cca 1800 KG (původní uváděná hmotnost 1440 kg)
HMOTNOST SRDCE cca 100 KG 

Tento zvon byl znovu ulit na soběslavském hradě zvonařskými mistry Štěpánem Pricqueyem - klatovským občanem a jeho bratrem zvonařem Janem - občanem boleslavským s pomocí soběslavského kováře Jířího Křivana. 

Zvon je velmi bohatě zdoben reliéfy světců, jako jsou apoštolové Petr a Pavel , sv. Bartoloměj a Panna Marie Nanebevzatá a čtyřmi hlavami andělů. Zvon je dělen čtyřmi reliéfními pásy s rostlinou tématikou. Šesti ramenná koruna je zdobena ženskými tvářemi.

Nedílnou součástí výzdoby jsou latinské nápisy:

„HOSTIUM NOSTRORUM, DOMINE, ELIDE SUPERBIAM, ET EORUM CONTUMATIAM DEXTERAE TUAE VIRTUTE PROSTERNE“. Nepřátel našich, Pane, znič pýchu a jejich vzdor mocí pravice své potři.

„AB OPERE HOC SPIRAL NEQTIAE REPEL LANTVR ET AEREARVM DISCEDAT MALIGNI TAS TEMPESTATVM“ Tímto dílem zaháněny buďtěž nepravosti duchovní a nechť ustupuje zloba povětrných bouří.

Zvon byl již 3x pootočen vůči svému závěsu z důvodu vytlučení stěny zvonu od srdce. Pootočením zvonu byl získán nepoškozený prostor pro úder srdce a zamezilo se tak puknutí zvonu. 


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu