Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3b Valid XHTML 1.0 Transitional grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Zámek DěčínZámek Děčín

Expozice časoměrných strojů sídlí na zámku Děčín. Zde uvádíme jen krátkou informaci o zámku. Ostatní najdete na stránkách zamekdecin.cz.

Původní přemyslovský hrad, vystavěný na skalním ostrohu nad soutokem řeky Ploučnice a Labe, byl v průběhu času několikrát přestavován. Poslední velká přestavba proběhla na konci 18. století, kdy silueta hradu, tvořená malebným seskupením budov různého stáří i stavebního slohu, byla nahrazena klasicistní jednotící úpravou, při které bylo strženo příčné křídlo a zasypán příkop, oddělující horní hrad od dolního, sjednoceny fasády jak z nádvoří, tak z vnějšku. Terénními úpravami byl odstraněn výškový rozdíl mezi bývalým horním a dolním hradem, takže vzniklo rozsáhlé nádvoří s parkovou úpravou a kašnou. S městem je zámek spojen tzv. Dlouhou jízdou. K ní na severní straně přiléhá krásná Růžová zahrada s glorietem a salou terrenou, na opačné straně se ozkládají terasovité jižní zahrady s čajovým pavilonem.

Hezký obrázek ze začátku 18. stol. před přestavbou zámku. 

stav z roku 1711

Několik pohlednic 

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu